Οδηγός απομακρυσμένης πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Οδηγός απομακρυσμένης πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παραμένει κλειστή για το κοινό από τις 11.3. 2020 (σχετική...