Ιστορία της Βιβλιοθήκης

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1964. Έως το 1973 λειτούργησε ως παράρτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η ίδρυση της Βιβλιοθήκης του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έγινε ταυτόχρονα με την ίδρυση του Πανεπιστημίου το 1964 και άρχισε να λειτουργεί το 1965. Οι περιορισμοί που έθεταν οι κτηριακές εγκαταστάσεις του νέου Πανεπιστημίου και, κυρίως, η μεταφορά των μοντέλων που εφάρμοζε το Α.Π.Θ. στην οργάνωση των Βιβλιοθηκών του, είχαν ως αποτέλεσμα την εφαρμογή ενός κατανεμημένου συστήματος Βιβλιοθήκης με τη λειτουργία Σπουδαστηρίων και μιας συντονιστικής υπηρεσίας, της «Κεντρικής Βιβλιοθήκης». Το πρότυπο οργάνωσης με τη λειτουργία Σπουδαστηρίων και συλλογών στις τότε Έδρες εγκαταλείφθηκε σταδιακά με την ίδρυση νέων Τμημάτων, τα οποία οργάνωσαν Βιβλιοθήκες σε επίπεδο Τμήματος. Έτσι, την ίδρυση του κάθε νέου Τμήματος ακολουθούσε η δημιουργία της αντίστοιχης Βιβλιοθήκης.

Με χρονολογική σειρά, αναφέρουμε το έτος δημιουργίας των Σπουδαστηρίων και των Βιβλιοθηκών σε επίπεδο Τμήματος:

 
Σπουδαστήρια

Το 1965 σταδιακά δημιουργήθηκαν τα επτά Σπουδαστήρια των σημερινών Τμημάτων Ιστορίας - Αρχαιολογίας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής,

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών

Το 1966 δημιουργήθηκε η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών

Βιβλιοθήκη Τμήματος Φυσικής

Το 1970 δημιουργήθηκε Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Χημείας

Το 1977 δημιουργήθηκε η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Χημείας

Βιβλιοθήκη Ιατρικής Σχολής

Το 1977 της Ιατρικής Σχολής (διάσπαρτη στις πρώην Έδρες και στις Κλινικές). Η ανέγερση των νέων κτηρίων της Ιατρικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη, έδωσε τη δυνατότητα για την ενοποίηση των μικρών συλλογών που διατηρούσαν οι πρώην Έδρες και Κλινικές της Ιατρικής Σχολής και τη λειτουργία από το 1998 της Ενιαίας Βιβλιοθήκης της Ιατρικής Σχολής.

Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το 1984 δημιουργήθηκε η Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Το 1987 του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Βιβλιοθήκη Τμήματος Πληροφορικής

Το 1993 του Τμήματος Πληροφορικής το οποίο το 2013 μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Ενοποίηση Βιβλιοθηκών

Το 1996 ολοκληρώθηκε η ενοποίηση των Βιβλιοθηκών των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.), Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών με την ίδρυση της Διατμηματικής Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής και του Τμήματος Φ.Π.Ψ.

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Το 1998 δημιουργήθηκε η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Το 2000 του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

Το 2000 του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης το οποίο το 2016 μετονομάστηκε σε Τμήμα Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Το 2001 η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Η εξασφάλιση οικονομικών πόρων, καθώς και προσωπικού, μέσω του έργου «Βιβλιοθήκη / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», – το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ)-  είχε μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ανέγερση του κτηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.  Η τελευταία αλλάζει χαρακτήρα και από συντονιστικό όργανο μετατρέπεται στην κύρια Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.  Από το 2001 άρχισε η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών, και από το 2002 η σταδιακή ενοποίηση των επιμέρους Σπουδαστηρίων και Βιβλιοθηκών των Τμημάτων στο νέο κτήριο.
 
Σήμερα η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στεγάζεται σε ιδιαίτερο κτήριο στο κέντρο της Πανεπιστημιούπολης.
 
Το κτήριο αποτελείται από έξι ορόφους διατεταγμένους σε δύο πτέρυγες με επιφάνεια που την καθιστά ως τη μεγαλύτερη Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη της χώρας μας.
 
Το έτος 2018 (ΦΕΚ 5721/Β’/19-12-2018) συμπληρώνεται ο «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» και προστίθεται στη Βιβλιοθήκη το ‘Τμήμα Λειτουργίας Παραρτημάτων Βιβλιοθήκης’ με έδρα την Άρτα. Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία των Παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα.