Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης

EUROPEAN DOCUMENTATION CENTRE

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 2018 και στεγάζεται στο ισόγειο επίπεδο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Κύριος στόχος του ΚΕΤ είναι η συστηματική συλλογή και τεκμηρίωση των ευρωπαϊκών εκδόσεων, η ενημέρωση των πολιτών για τις ευρωπαϊκές προοπτικές ευημερίας και κοινωνικής ανάπτυξης, και η υποστήριξη της έρευνας σε θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Η Συλλογή

Η Συλλογή του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης περιλαμβάνει ενημερωτικά φυλλάδια για τους θεσμοθετημένους φορείς της Ευρώπης και για το έργο τους, εκπαιδευτικούς οδηγούς, περιοδικές εκδόσεις επιστημονικού χαρακτήρα, μονογραφίες και αφίσες πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων. Η πρόσβαση στο υλικό είναι ελεύθερη και οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στη συλλογή στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Κέντρου.

Ώρες λειτουργίας και εξυπηρέτησης

 Το Κέντρο υποδέχεται το κοινό κατά τις εργάσιμες ώρες της Βιβλιοθήκης.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ Αριέττα Παπαϊωάννου, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ. 2651005014, email: apapaioan@uoi.gr