Ανοιχτή Πρόσβαση

Σύμφωνα με το πνεύμα της Διακήρυξης της Πρωτοβουλίας Ανοικτής Πρόσβασης της Βουδαπέστης, το Χάρτη της ECHO και τη δήλωση Bethesda για την Ανοικτή Εκδοτική Πρόσβαση, με την 989 / 8-11-2012 απόφαση της Συγκλήτου και την 1278 / 26-102012 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υιοθέτησε πολιτική στήριξης της Ανοικτής Πρόσβασης από τα μέλη του και υπέγραψε την  Διακήρυξη της Βερολίνου για μεγιστοποίηση της προβολής, της αναφορισιμότητας,  της χρήσης και του αντίκτυπου των αποτελεσμάτων της έρευνάς του.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης έρχεται σε συμφωνία με τις οδηγίες που δόθηκαν από την EUA (European University Association) και που προωθούν την ελεύθερη πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν από κρατικά επιχορηγούμενες έρευνες.

 

Ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αποφάσισε τη δημιουργία του Ιδρυματικού Αποθετηρίου  « ΟΛΥΜΠΙΑΣ » που έχει ως σκοπό  την συλλογή, διαχείριση, ανάδειξη και διατήρηση σε βάθος χρόνου του ερευνητικού και επιστημονικού περιεχομένου που δημιουργείται από τους Ερευνητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του.

Με την ενοποίηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το ΤΕΙ – Ηπείρου έπαψε η ανάπτυξη του Ερευνητικού Αποθετηρίου του Πρώην ΤΕΙ-Ηπείρου.

Το Ερευνητικό Αποθετήριο του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  περιλαμβάνει σε ψηφιακή μορφή το πνευματικό έργο που παράχθηκε στο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου έως το τέλος του Ακαδημαϊκού έτους 2018/2019 και τη συγχώνευσή του με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Το υλικό του αποθετηρίου είναι οργανωμένο στις παρακάτω συλλογές και κοινότητες:

  • Δημοσιεύσεις διδακτικού προσωπικού (Βιβλία – Δημοσιεύσεις σε συνέδρια – Δημοσιεύσεις σε περιοδικά)
  • «Επιθεώρηση οικονομικών επιστημών». Αποδελτίωση άρθρων της περιοδικής έκδοσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.
  • Σειρά «Τετράδια». Αποδελτίωση άρθρων της σειράς, έκδοσης του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου
  • Ενημερωτικό δελτίο βιβλιοθήκης

 

Οδηγός διαθέσιμων επιλογών Ανοικτής Πρόσβασης

Μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης που προσφέρει ο ΣΕΑΒ.

Ευρετήριο επιλέξιμων περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης

Εργαλείο ελέγχου της δυνατότητας δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά συνεργαζόμενων με τον ΣΕΑΒ εκδοτών.

Συχνές ερωτήσεις

Ποια δικαιώματα μπορώ να διατηρήσω; Πως μπορώ να έχω πλήρη απαλλαγή από το κόστος δημοσίευσης (APC), για δημοσίευση σε καθεστώς ΑΠ; Για δημοσίευση σε καθεστώς ΑΠ, υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς τον αριθμό δημοσιεύσεων που μπορεί να καλύψει ο ΣΕΑΒ ανά ερευνητή/τρια;… κ.ά.