Ανοικτή Πρόσβαση – Ανοικτά Δεδομένα

Η Ανοικτή Πρόσβαση (Open access) αναφέρεται στην ελεύθερη, άμεση και χρονικά αδιάλειπτη διαδικτυακή πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο. Εννοιολογικά εντάσσεται στο πλαίσιο της Ανοικτής Επιστήμης (Open Science) σκοπεύοντας στην καθολική πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας, αλλά και στα δεδομένα (Ανοιχτά Δεδομένα – Open Data) στα οποία στηρίζονται αυτά με τους λιγότερους περιορισμούς. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υποστηρίζει το κίνημα της Ανοικτής Επιστήμης και η Βιβλιοθήκη με στελέχη της συμμετέχει στην ομάδα εργασίας της Εθνικής Πρωτοβουλίας για την Ανοικτή Επιστήμη (ΕΠΑΕ).

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης για την Ανοικτή Πρόσβαση:

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης για απόθεση/διάθεση Ανοικτών Δεδομένων:

Υπηρεσίες υποστήριξης:
Πληροφορίες: Ιωάννα Ζορμπά (izorba@uoi.gr – email & Google/Ms-Teams chat)
Σεμινάρια: εξατομικευμένα & ομαδικά, επιτόπια & online, προγραμματισμένα & μετά από αίτημα.