Οδηγίες απόκτησης λογαριασμού

Με τη δημιουργία λογαριασμού στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC) μπορείς:

  • Να βλέπεις το ιστορικό δανεισμού σου
  • Να ανανεώνεις το δανεισμό των τεκμηρίων σου
  • Να κάνεις κράτηση κάποιου τεκμηρίου που είναι δανεισμένο σε άλλον αναγνώστη ή να ακυρώσεις το αίτημα
  • Να δημιουργήσεις βιβλιογραφικές λίστες με τα τεκμήρια που σε ενδιαφέρουν
  • Να διατηρήσεις αρχείο με τις προτιμώμενες αναζητήσεις σας στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης 
 

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC) ακολουθήστε τις οδηγίες.

Με τη δημιουργία λογαριασμού στον Κατάλογο στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς μπορείς:

  • Να κάνεις αυτο-ανάρτηση
  • Να έχεις πρόσβαση σε αποκλειστικό υλικό για χρήστες του Αποθετηρίου 
 

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό στον Κατάλογο στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς ακολουθήστε τις οδηγίες.