Ηλεκτρονικά Βιβλία

Γρήγορη Πρόσβαση

Αναλυτική Παρουσίαση

E-books Βιβλιοθήκης​

Πλήρες κείμενο στη NetLibrary της Εbsco για τα έτη 1986-2005

Πλήρες κείμενο στα πρακτικά συνεδρίων της Association for Computing Machinery (ACM).

Elsevier Book Series: πλήρες κείμενο σε 170 περίπου τίτλους σειρών, οι 91 από τους οποίους είναι πλέον διαθέσιμοι μέσω της ιστοσελίδας της Emerald.

Elsevier Handbooks: πλήρες κείμενο σε 20 περίπου τίτλους  εγχειριδίων.

Elsevier Reference Works: πλήρες κείμενο σε 58 τίτλους εγκυκλοπαιδειών.

Referex Engineering: πλήρες κείμενο σε 400 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων των συλλογών Chemical, Petrochemical and Process Engineering Collection, Mechanical Engineering and Materials Collection, Electronics and Electrical Engineering Collection.

Πλήρες κείμενο σε 140 περίπου τίτλους των συλλογών Emerald Business, Management and Economics και Emerald Social Sciences. Τρεις από τους τίτλους σειρών (Innovation and Leadership in English Language Teaching, Syntax and Semantics, Studies in Writing) έχουν αγοραστεί από τον Brill και είναι πλέον διαθέσιμοι μονάχα μέσω της δικής του πλατφόρμας.

Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 300 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων των συλλογών “Business, Management and Economics” και “Social Sciences” της Emerald.

Πλήρες κείμενο στα πρακτικά συνεδρίων της IEEE.

Πλήρες κείμενο σε 25 ηλεκτρονικά βιβλία της συλλογής Benjamins Translation Library.

Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 76000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων που περιλαμβάνουν μονογραφίες, μονογραφίες σε σειρές και πληροφοριακά έργα όπως εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες, εγχειρίδια, κ.λ.π.

Πλήρες κείμενο σε 500 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων που καλύπτουν θέματα Αρχαιολογίας, Κλασσικών Σπουδών και Δικαίου.

Πλήρες κείμενο στο ομώνυμο ηλεκτρονικό βιβλίο της American Chemical Society.

Πλήρες κείμενο σε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλία του Wiley (περισσότεροι από 20000 τίτλοι).

Ανοιχτά e-books και ακαδημαϊκά συγγράμματα

Ελεύθερα ακαδημαϊκά συγγράμματα στην ελληνική γλώσσα

Πλήρες κείμενο σε περίπου 10.000 τίτλους ελληνικών ηλεκτρονικών βιβλίων και 821 ηχητικά βιβλία.

Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 27000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων 373 εκδοτών.

Ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα στον χώρο της ψυχολογίας. Κυρίως στην αγγλική γλώσσα.

Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 10000 τίτλους ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών βιβλίων διαφόρων διακεκριμένων εκδοτών, κυρίως στον τομέα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα, οργανωμένα κατά θεματικό πεδίο και πανεπιστήμιο. Κυρίως στην αγγλική γλώσσα.

Συλλογή εγχειριδίων οργανωμένα κατά θεματικό πεδίο και εκπαιδευτική βαθμίδα.

Ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα από πανεπιστήμια των ΗΠΑ και άλλων 70+ χωρών, οργανωμένα κατά θεματικό πεδίο, τμήμα, χώρα και εκδότη. Κυρίως στην αγγλική γλώσσα.

Ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα από πανεπιστήμια των ΗΠΑ, οργανωμένα κατά θεματικό πεδίο. Κυρίως στην αγγλική γλώσσα.

Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 2000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων διαφόρων διακεκριμένων πανεπιστημιακών εκδόσεων και ακαδημαϊκών ενώσεων.

Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 700 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων.

Πλήρες κείμενο σε 400 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων του Taylor & Francis.