Πληροφοριακή Παιδεία

Στη Διακήρυξη της Αλεξάνδρειας για τον Πληροφοριακό Γραμματισμό και τη Διά Βίου Μάθηση, η UNESCO και η IFLA ορίζουν τον πληροφοριακό γραμματισμό ή πληροφοριακή παιδεία ως: «το σύνολο των δεξιοτήτων αναγνώρισης των πληροφοριακών αναγκών και εντοπισμού, αξιολόγησης, χρήσης και δημιουργίας πληροφοριών μέσα σε πολιτιστικά και κοινωνικά πλαίσια» (The Alexandria Proclamation on Information Literacy and Lifelong Learning, 2005).

H Βιβλιοθήκη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων Πληροφοριακής Παιδείας διαθέτει σεμινάρια εξατομικευμένα & ομαδικά, επιτόπια & online, προγραμματισμένα & μετά από αίτημα, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για:

  • χρήση Βιβλιοθήκης (επιτόπιες υπηρεσίες / online κατάλογοι-πηγές)
  • στρατηγική αναζήτησης επιστημονικής πληροφορίας
  • αξιολόγηση πληροφορίας
  • αξιοποίηση πληροφορίας
  • ανάπτυξη/δημοσίευση (προσβάσιμου) περιεχομένου
  • Ανοικτή Επιστήμη

 

Πληροφορίες: Ιωάννα Ζορμπά (izorba@uoi.gr – email & Google/Ms-Teams chat)