Αξιολόγηση Βιβλιοθήκης

Η «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» (ΜΟΔΙΠΑΒ) είναι μετεξέλιξη της «Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» (ΜΟΠΑΒ) που ξεκίνησε να λειτουργεί από την 20ή Ιανουαρίου 1999 και στεγάζεται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η ίδρυση της ΜΟΠΑΒ  χρηματοδοτήθηκε από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ), με Φορέα Διαχείρισης το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Επιστημονικό Υπεύθυνο τον αείμνηστο Καθηγητή του ΕΜΠ Βασίλειο Παπάζογλου και τοπικό υπεύθυνο τον Δρα Γεώργιο Ζάχο, Διευθυντή της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η αναβαθμισμένη λειτουργία της ΜΟΔΙΠΑΒ επιτελέστηκε με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση σχετικής Δράσης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον υπογράφοντα και τοπικό Υπεύθυνο τον Δρα Γεώργιο Ζάχο

Στατιστική Ανάλυση Αξιολόγησης Βιβλιοθήκης 2010-2011

Στατιστική Ανάλυση Αξιολόγησης Βιβλιοθήκης 2011-2012

Στατιστική Ανάλυση Αξιολόγησης Βιβλιοθήκης 2012-2013

Στατιστική Ανάλυση Αξιολόγησης Βιβλιοθήκης 2013-2014