Ψηφιακή Βιβλιοθήκη “Ηπειρομνήμων”

 

 

 

 

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη “Ηπειρομνήμων” συγκεντρώνει, διατηρεί και προβάλει ψηφιακά αντίγραφα χειρόγραφων, παλαιών και νεότερων βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών και αρχείων, από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε υλικό που αναφέρεται στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ηπείρου.

Το υλικό της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης “Ηπειρομνήμων” περιλαμβάνει:

  • Χειρόγραφους κώδικες
  • Σπάνια πολύτιμα βιβλία
  • Περιοδικές εκδόσεις κυρίως 19ου και αρχών 20ου αιώνα
  • Περιοδικές εκδόσεις της Ηπείρου
  • Επιστημονικές Επετηρίδες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων