Άλλες Πηγές

Κατάλογοι Βιβλιοθηκών

Ενιαίος Κατάλογος Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Παγκόσμιος Συλλογικός κατάλογος βιβλιοθηκών.

H Wordcat είναι βιβλιογραφική βάση δεδομένων και ενοποιημένος κατάλογος συλλογών από Βιβλιοθήκες χωρών, οι οποίες είναι μέλη του οργανισμού OCLC. Περιέχει πάνω από 330 εκατομμύρια εγγραφές, οι οποίες συσχετίζονται με πάνω από 2 δισεκατομμύρια φυσικά και ψηφιακά αντικείμενα σε 485 γλώσσες και προσφέρεται δωρεάν στις βιβλιοθήκες.

Παγκόσμιος Κατάλογος Βιβλιοθηκών με επιπλέον δυνατότητα αναζήτησης ανά χώρα.

 

Πρόσθετες Πηγές

 Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα.

Η Δράση – Κάλλιπος είναι η  πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια για την εισαγωγή του ηλεκτρονικού, διαδραστικού, πολυμεσικού βιβλίου στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ένας ιστότοπος συλλογής συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία είτε έχουν δημιουργηθεί από μέλη της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος» είτε έχουν διατεθεί στη Δράση μέσω ανοικτής πρόσκλησης διάθεσης επιστημονικού περιεχομένου.

 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη για τον πολιτισμό της Ευρώπης.

Η Europeana παρέχει πρόσβαση σε εκατομμύρια ψηφιοποιημένα αντικείμενα – βιβλία, μουσική, έργα τέχνης και άλλα – με εξελιγμένα εργαλεία και φίλτρα αναζήτησης.

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Ανέμη του Πανεπιστημίου Κρήτης, προσφέρει στον χρήστη του διαδικτύου μια πλούσια συλλογή βιβλιογραφικών πληροφοριών, ψηφιοποιημένων βιβλίων  και άρθρων με έμφαση στο Νεοελληνικό Πολιτισμό. Πάνω από 2.000.000 ψηφιοποιημένες σελίδες σπάνιων βιβλίων και νεότερων εκδόσεων, διατίθενται ελεύθερα στον επισκέπτη της.

Η ψηφιακή πολιτιστική συλλογή των Γενικών Αρχείων του Κράτους  “Αρχειομνήμων” δίνει τη δυνατότητα περιήγησης και αναζήτησης τεκμηρίων, με βάση την αρχειακή περιγραφή τους, προβάλλοντας στην οθόνη τα ψηφιακά τους αντίγραφα, που ζωντανεύουν τα ίχνη του παρελθόντος.

Ο  “Πανδέκτης” περιλαμβάνει σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Πρόκειται για συλλογές από τα Ινστιτούτα Νεοελληνικών Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών, και Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, που ψηφιοποιήθηκαν και διατίθενται ψηφιακά από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Το “Κάτοπτρον” είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα, το οποίο διαχειρίζεται με ενιαίο τρόπο ιστορικές πληροφορίες, που αφορούν την ελληνική παιδεία, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες από το 17ο ως τις αρχές του 19ου αιώνα.

Η βάση  αυτή αποτελεί το εθνικό αρχείο των διδακτορικών διατριβών. Περιλαμβάνει στοιχεία για διατριβές που εκπονήθηκαν στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και για μεγάλο αριθμό διατριβών που εκπονήθηκαν στο εξωτερικό από Έλληνες διδάκτορες.

Το OpenArchives είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό επιστημονικό περιεχόμενο που παράγεται από φορείς έρευνας, επιστήμης και εκπαίδευσης.

Ευρωπαϊκή πύλη για αναζήτηση ηλεκτρονικών διατριβών.