Περιήγηση στη Βιβλιοθήκη

Περιήγηση

Το κτήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης έχει συνολική έκταση 17.396,62m 2 . Για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης χρησιμοποιούνται 14.500m 2 αποτελούμενη από έξι ορόφους διατεταγμένους σε δύο πτέρυγες:

  • Α΄ Πτέρυγα: χώροι στο Βόρειο τμήμα της Βιβλιοθήκης (χώροι εντός Βιβλιοθήκης)
  • Β΄ Πτέρυγα: χώροι στο Νότιο τμήμα της Βιβλιοθήκης (χώροι εκτός Βιβλιοθήκης)

Η οργάνωση της συλλογής γίνεται θεματικά ακολουθώντας το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης (Dewey Decimal Classification System).

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ Α
 • Φοιτητική Συλλογή,
 • Σειρές,
 • Πληροφοριακό Υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, μονογραφίες που δεν δανείζονται [BNC]),
 • Εκθετήρια Περιοδικών,
 • Μεταπτυχιακές εργασίες,
 • Διδακτορικές Διατριβές,
 • Παιδικά βιβλία,
 • Ανάτυπα,
 • Υπερμεγέθη βιβλία (OVR),
 • Δωρεές ατομικών συλλογών (Αδ. Ανεστίδη, Αθ. Ζακόπουλου, Νικ. Σταύρου, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος),
 • CDs και CD-Roms,
 • Βιντεοταινίες με εκπαιδευτικό υλικό
 • ‘Κλειστές’ συλλογές (Portfolio, Δωρεές ιδιωτών προς επεξεργασία, Αρχείο διπλών τόμων
  περιοδικών),
ΟΡΟΦΟΣ 1.Α ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

 • 001 – Έρευνα, Στατιστικές Μέθοδοι
 • 003 – Πληροφορική
 • 100 – Φιλοσοφία
 • 150 – Ψυχολογία
 • 200 – Θρησκεία
 • 300 – Κοινωνικές Επιστήμες
 • 330 – Οικονομική Επιστήμη
 • 370 – Εκπαίδευση
 • 400 – Γλωσσολογία
ΟΡΟΦΟΣ 3ος ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

 • 500 – Θετικές επιστήμες
 • 510 – Μαθηματικά
 • 530 – Φυσική
 •  540 – Χημεία
 • 570 – Βιολογία
 • 610 – Ιατρική
 • 700 – Τέχνες
ΟΡΟΦΟΣ 1.B
 • 800 – Λογοτεχνία
 • 900 – Γεωγραφία – Ιστορία
  Πολυτίμων και Σπάνιου Υλικού (Αρχειακές συλλογές)*
ΟΡΟΦΟΣ 2.Α ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

 • Πληροφορική
 • Επιστημών Αγωγής
 • Φιλοσοφίας
 • Παιδαγωγικής
 • Ψυχολογίας
 • Οικονομικού
 • Φυσικού
 • Χημικού
ΟΡΟΦΟΣ 4ος ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

 • Ιατρικής
 • Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
 • Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
 • Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
 • Φιλολογίας
 • Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Ελληνικά περιοδικά
ΟΡΟΦΟΣ 5ος Ειδικές Συλλογές
ΟΡΟΦΟΣ 6ος Ειδικές Συλλογές

Στις Συλλογές περιλαμβάνεται και το υλικό της προσωπικής βιβλιοθήκης του καθηγητή της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Σταμάτη Καρατζά, η οποία βρίσκεται στη Μονή Περιστεράς Δουρούτης στην Πανεπιστημιούπολη (Κλειστή Συλλογή).

*Η Συλλογή Πολυτίμων και Σπάνιου Υλικού περιλαμβάνει αρχεία, πρωτότυπα έγγραφα ή και αντίγραφά τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα αρχεία:

1. Αρχείο Εφετείου Ιωαννίνων (Οθωμανικό Αρχείο) (1898-1924)
• Κατάστιχα των ετών 1898-1924
2. Αρχείο Υποθηκοφυλακείο Δήμου Ιωαννιτών
• 193 κατάστιχα των ετών 1913-1960
• Βιβλία εκθέσεων υποθηκών & προσημειώσεων
• Βιβλία κατασχέσεων
• Βιβλία μεταγραφών
3. Αρχείο Νομαρχίας Ιωαννίνων
• 48 κουτιά των ετών 1971-1981 με ΦΕΚ, Επισκόπηση τύπου, Δελτία τύπου, Αλληλογραφία, Πρακτικά συνεδριάσεων, Εγκαίνια, εκδηλώσεις, ομιλίες, Δημοψήφισμα 1973
4. Αρχείο Καλύμνου (1913-1929)
• Αρχείο του Πρωτοδικείου και της Δημαρχίας Καλύμνου των ετών 1913-1929

5. Αρχείο Εμπορικής Εταιρείας Ο. Περβολάρικης – Β. Λυκογιάννης – Ε. Δανιήλ & Σια ΑΕ. Γραφικαί Τέχναι (1954-1957)
• Κατάστιχα με ευρετήρια πρώτων υλών και υλικών του τυπογραφείου-λιθογραφείου της εμπορικής εταιρείας
6. Αρχείο Δημοτικού Νοσοκομείου «Ελπίς» Αθηνών (1912-1968)
• Πρακτικά συνεδριάσεων Αδελφάτου Δημοτικού Νοσοκομείου «Ελπίς» (1912-1920, 1935, 1940-1944, 1950-1952, 1960-1964, 1967-1968)
• Ημερήσια διάταξη Νοσοκομείου (1955-1957)
• Μαιευτικό μητρώο (1918-1923)
• Μαιευτική κλινική Μέρμηγκα (1029-1932)
7. Αρχείο Ευλόγιου Κουρίλα
• Προσωπικό αρχείο του Μητροπολίτη Κορυτσάς, Καθηγητή Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών…. Ευλόγιου Κουρίλα (1880-1961)
8. Αρχείο Βασιλείου Ρόζου (καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• Προσωπικό αρχείο αλληλογραφίας του καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Βασιλείου Ρόζου των ετών 1969-1979
9. Αρχείο Ευριπίδη Σούρλα
• Προσωπικό αρχείο του Ευριπίδη Ζήση Σούρλα (1891-1988) παιδαγωγού. Δίδαξε στη Βούρμπιανη, Ιωάννινα Πρέβεζα, Κέρκυρα και Αθήνα. Διευθυντής του Διδασκαλείου Ιωαννίνων (Ζωσιμαία Σχολή) 1929-1934.
10. Αρχείο Οικογένειας Φαφαλιού
• Αρχείο της εφοπλιστικής οικογένεια Φαφαλιού από το Βροντάδο της Χίου των ετών 1925-1938
11. Αρχείο Γεωργίου Σταύρου
12. Μακεδονία – Αρχείο Σοφίας Βούρη
• Προσωπικό αρχείο της καθηγήτρια Σοφίας Βούρη. Περιλαμβάνει αρχειακό υλικό που αφορά κυρίως την Βόρεια Μακεδονία και συγκεντρώθηκε από την καθηγήτρια Σοφία Βούρη κατά τη διάρκεια των ερευνών της στην περιοχή.
13. Αρχείο Μελών ΔΕΠ Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• Αρχείο του Συλλόγου των Μελών ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Περιλαμβάνει αρχειακό υλικό από το 196? έως και το 1999 που συγχωνεύτηκε ο Σύλλογος Φιλοσοφικής Σχολής με τον Σύλλογο Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και εξυπηρέτησης των αναγνωστών καθώς και οι διαθέσιμες υποδομές στεγάζονται σε ιδιαίτερους χώρους:

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ Α
 • Αναγνωστών (Δανεισμός, Διαδανεισμός, Πληροφόρηση, Εγγραφή μέλους Βιβλιοθήκης)
 • Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (Κ.Ε.Τ.)
ΙΣΟΓΕΙΟ Β
 • Προσκτήσεων Βιβλίων
 • Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ
 • Επεξεργασίας Υλικού (Καταλογογράφηση, Ταξινόμηση)
ΟΡΟΦΟΣ 1.Β
 • Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών Π.Ι.
 • Πινακοθήκη – Χώρος Εκθέσεων Βιβλιοθήκης
 • Αίθουσα Πολυτίμων και Σπάνιου Υλικού
 • Αίθουσα Σεμιναρίων – Εκπαίδευσης Χρηστών και Προσωπικού
ΟΡΟΦΟΣ 2.Β
 • Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης
 • Αίθουσα Συνεδριάσεων Βιβλιοθήκης
ΟΡΟΦΟΣ 5ος
 • Γραφείο Διευθυντή Βιβλιοθήκης
 • Γραφείο Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης
 • Γραφείο Μηχανοργάνωσης
 • Επεξεργασίας υλικού (Καταλογογράφηση, Ταξινόμηση)
ΟΡΟΦΟΣ 6ος
 • Γραφεία Ατομικής Μελέτης
 • Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.) πρώην Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.)

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ – Η/Υ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ – ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 600 θέσεις ανάγνωσης κατανεμημένες σε όλους τους ορόφους της Βιβλιοθήκης. Υπάρχει η δυνατότητα οι θέσεις ανάγνωσης σε κάθε όροφο να διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των αναγνωστών, ή όπως κρίνεται απαραίτητο από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. προσφέρει στους χρήστες της ένα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον ανάγνωσης, καθώς διαθέτει κλιματισμό σε όλους τους χώρους της, σύγχρονη επίπλωση που ικανοποιεί διεθνείς προδιαγραφές για Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, σύγχρονα φωτοτυπικά μηχανήματα, μηχανήματα σάρωσης και αποστολής κειμένων μέσω του διαδικτύου, ηλεκτρονικούς υπολογιστές για χρήση από τους αναγνώστες, ασύρματη δικτύωση, μηχανογραφημένο κατάλογο, συστήματα προστασίας του υλικού κ.ά.
Στα βιβλιοστάσια υπάρχει αναλυτική σήμανση του υλικού κατά θεματική ενότητα, ώστε ο αναγνώστης να έχει γρήγορη και άμεση πρόσβαση στο υλικό, αφενός στις συλλογές βιβλίων και αφετέρου στις συλλογές περιοδικών.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης σύγχρονο Αμφιθέατρο 160 θέσεων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων από τη Βιβλιοθήκη και άλλους φορείς του Πανεπιστημίου και Φοιτητικές Ομάδες. Η χρήση του Αμφιθεάτρου προϋποθέτει την υποβολή σχετικού αιτήματος.

Διαθέτει επίσης Πινακοθήκη-Χώρο Εκθέσεων, Αίθουσα Σεμιναρίων 20 ατόμων, 8 γραφεία (κλειστούς χώρους) ατομικής μελέτης, κ.ά.

Η πρόσβαση στους ορόφους είναι δυνατή με τη χρήση ανελκυστήρα, ενώ υπάρχουν και μεταλλικές σκάλες.

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Τα συστήματα υπολογιστών και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων χρησιμοποιούνται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να υποστηρίζουν την αποστολή του Πανεπιστημίου και να συνάδουν προς τον ακαδημαϊκό του χαρακτήρα.

Στο Ισόγειο της Βιβλιοθήκης υπάρχουν υπολογιστές η χρήση των οποίων περιορίζεται στην αναζήτηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης και ονομάζονται θέσεις OPAC, υπολογιστές που χρησιμοποιούνται για αναζήτηση στο διαδίκτυο, καθώς και υπολογιστές στους οποίους οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν λογισμικά πακέτα. Στους άλλους ορόφους υπάρχουν τουλάχιστον δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές ανά όροφο, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι μόνο για αναζήτηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Σε όλους τους ορόφους υπάρχουν πρίζες πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet) για ατομικούς υπολογιστές και υποδομή ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Χρήστες του κοινόχρηστου εξοπλισμού της Β.Κ.Π.-Π.Ι. είναι κατά προτεραιότητα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η χρήση του κοινόχρηστου ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Β.Κ.Π.-Π.Ι. γίνεται με τήρη-ση κώδικα συμπεριφοράς, ο οποίος εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του και καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου οφείλει να κινείται τόσο το προσωπι-κό της Β.Κ.Π.-Π.Ι. όσο και οι χρήστες.

Κώδικας συμπεριφοράς για τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

Τα συστήματα υπολογιστών και οι σχετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχονται από τη Β.Κ.Π.-Π.Ι. για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας, και γενικότερα της υποχρέωσης του Πανεπιστημίου να προσφέρει υπηρεσίες στην κοινωνία ως δημόσιος εκπαιδευτικός οργανισμός, καθώς και των διοικητικών λειτουργιών της.

Απαγορεύεται η αυθαίρετη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και των διοικητικών λειτουργιών της Βιβλιοθήκης, για προσωπικό όφελος πέρα από την προώθηση της ακαδημαϊκής αποστολής του Πανεπιστημίου.

Οι χρήστες των υπολογιστών της Β.Κ.Π.-Π.Ι. οφείλουν να αντλούν πληροφόρηση και δεδομένα μόνο με νόμιμο και εγκεκριμένο τρόπο, με τη χρήση λογισμικού που είναι σε πλήρη συμφωνία με την άδεια χρήσης του και το νομικό πλαίσιο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύει στην Ελλάδα.

Ο σεβασμός της πνευματικής δημιουργίας είναι σημαντικός για την ακαδημαϊκή παραγωγή και δραστηριότητα. Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. εφαρμόζει τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας για τα έργα όλων των συγγραφέων και εκδοτών ανεξάρτητα από τη μορφή στην οποία αυτά εκδίδονται.

Λόγω του ευμετάβλητου και της ευκολίας στην αναπαραγωγή των ηλεκτρονικών πληροφοριών, ο σεβασμός για την εργασία και την προσωπική έκφραση του καθενός κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται υπολογιστές. Παραβιάσεις συγγραφικής ακεραιότητας, όπως λογοκλοπία, παραβίαση επαγγελματικών μυστικών, αυθαίρετη χρήση και παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, μπορεί να αποτελέσουν λόγο για επιβολή κυρώσεων σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Οι χρήστες των υπολογιστών θα πρέπει να σέβονται τα προσωπικά αρχεία και δεδομένα των άλλων χρηστών, αποφεύγοντας να τα εξετάζουν, να τα μεταδίδουν ή να τα τροποποιούν χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Επίσης, οι υπάλληλοι της Β.Κ.Π.-Π.Ι. δεν πρέπει να ψάχνουν, να εξετάζουν, να χρησιμοποιούν, να τροποποιούν ή να αποκαλύπτουν δημοσία, χωρίς εξουσιοδότηση, προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται σε υπολογιστή τον οποίο δεν χρησιμοποιούν για τις ανάγκες της υπηρεσίας που προσφέρουν στη Β.Κ.Π-Π.Ι. στα πλαίσια της απασχόλησής τους σε αυτή.

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπηρεσία e-mail) δεν πρέπει να δηλώνουν ψευδή ταυτότητα. Επίσης, τα μηνύματα δεν πρέπει να στέλνονται ανώνυμα με σκοπό την εξαπάτηση των αποδεκτών. Απαγορεύεται ρητά η αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε άτομα τα οποία δεν έχουν ζητήσει την εγγραφή τους στις συγκεκριμένες λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι υπηρεσίες των υπολογιστών της Β.Κ.Π.-Π.Ι. δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς που ενδέχεται να προκαλέσουν, άμεσα ή έμμεσα, υπερβολικό φόρτο στις εγκαταστάσεις των υπολογιστών ή αδικαιολόγητη και αυθαίρετη παρεμβολή στη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών από άλλους χρήστες.

Τα υπολογιστικά συστήματα της Β.Κ.Π.-Π.Ι. δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο που προσβάλλει τα ήθη ή παρενοχλεί, ή με οποιονδήποτε άλλο ακατάλληλο τρόπο.

Η χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών της Β.Κ.Π.-Π.Ι. δεν πρέπει επ’ ουδενί να γίνεται με τρόπο που συνιστά διάκριση ανάμεσα στους χρήστες. Αυτός ο όρος απαγορεύει ρητά κάθε συμπεριφορά που έχει ως σκοπό τον εκφοβισμό ή την προσβολή λόγω του φύλου του ατόμου, της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, της εθνικότητας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού.

Η δραστηριότητα των υπολογιστών μπορεί να παρακολουθείται μέσω οθόνης από εξουσιοδοτημένα άτομα με σκοπό τη διατήρηση της ασφάλειας και της καλύτερης απόδοσης των συστημάτων. Σε περιπτώσεις που κάποιο άτομο κριθεί ύποπτο για κακή χρήση των υπολογιστών, είναι δυνατόν να γίνει εξέταση του περιεχομένου των φακέλων των χρηστών από άτομο εξουσιοδοτημένο από τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης.

Παραβιάσεις του κανονισμού της Βιβλιοθήκης σε ό,τι αφορά τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει μπορεί να οδηγήσουν σε περιορισμό ή απαγόρευση της χρήσης τους από τους εκάστοτε παραβάτες. Επιπροσθέτως, είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις, με βάση τον κανονισμό λειτουργίας του Β.Κ.Π.-Π.Ι., τις ισχύουσες διατάξεις και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την εκάστοτε παράβαση, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και οριστικό αποκλεισμό των παραβατών από τη χρήση της Β.Κ.Π.-Π.Ι.

Σύμφωνα με την κρίση του διαχειριστή των υπολογιστικών συστημάτων, το δικαίωμα χρήσης των υπολογιστών μπορεί να αφαιρεθεί προσωρινά ή μόνιμα ανάλογα με την παράβαση του κώδικα. Η αφαίρεση του δικαιώματος χρήσης θα γίνεται 24 ώρες μετά την ειδοποίηση του εκάστοτε χρήστη.

Αναπαραγωγή υλικού

• Φωτοτυπικά μηχανήματα
Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διαθέτει 4 φωτοτυπικά μηχανήματα στο Ισόγειο Α’ δεξιά από τον Γκισέ Εξυπηρέτησης.

Τα φωτοτυπικά μηχανήματα λειτουργούν με καρτοδέκτη. Ο χρήστης μπορεί να προμηθεύεται κάρτες από τον Γκισέ Εξυπηρέτησης στο Ισόγειο της Βιβλιοθήκης.
Για τυχόν προβλήματα απευθύνεστε στο Προσωπικό του Γκισέ Εξυπηρέτησης.

Η τιμή της κάρτας είναι 5€ για 100 φωτοτυπίες.

• Scan2 Mail (μηχανήματα σάρωσης και αποστολής κειμένων μέσω του διαδικτύου)
Τα πολυμηχανήματα (φωτοτυπικά-εκτυπωτές δικτύου-σαρωτές) που βρίσκονται εγκατεστημένα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη παρέχουν στον χρήστη τη δυνατότητα να σαρώσει έντυπο υλικό (π.χ. σελίδες βιβλίων/περιοδικών) και να το αποστείλει μέσω e-mail στη διεύθυνση που θα ορίσει.