Αποστολή

Η Βιβλιοθήκη, ως απαραίτητη μονάδα στην επίτευξη της αποστολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρέχει πρόσβαση στη γνώση και την πληροφόρηση για τη στήριξη της διδασκαλίας, της έρευνας και προσφοράς  στην κοινωνία.

Με τη συνεργασία του προσωπικού της Βιβλιοθήκης και των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναπτύξαμε ένα σύνολο αξιών που καθορίζουν το έργο της Βιβλιοθήκης μας. Οι αξίες αυτές θα παρακολουθούν την αξιολόγηση των σημερινών και μελλοντικών μας υπηρεσιών.

Διαμορφώσαμε ένα περιβάλλον στη Βιβλιοθήκη που είναι ασφαλές, φιλόξενο και προσφέρει μια ποικιλία από άνετους χώρους που θα εμπνεύσουν τη μάθηση, την έρευνα και τη δημιουργικότητα.

Διαθέτουμε προσωπικό που είναι προσιτό, εξυπηρετικό, έμπειρο, ευγενικό και υπερήφανο που εργάζεται για την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη.

Αποκτούμε Πηγές Πληροφόρησης που είναι εύκολα προσβάσιμες, συναφείς, αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας.

Η Βιβλιοθήκη αποσκοπεί στα ακόλουθα:

 

Aνάπτυξη και διατήρηση συλλογών βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών και οπτικοακουστικού υλικού κάθε μορφής για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της Aκαδημαϊκής Kοινότητας (Mέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, Mεταδιδακτορικοί Eρευνητές, Yποψήφιοι Διδάκτορες, Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Προσωπικό) και της τοπικής κοινωνίας.

Aνάπτυξη και διατήρηση συλλογών βιβλίων για δανεισμό

Ανάπτυξη και διατήρηση εξειδικευμένων συλλογών βιβλίων και άλλου πληροφοριακού υλικού.

Ανάπτυξη και διατήρηση συλλογών υλικού με αρχειακή ή ιστορική αξία που περιέρχονται στην κατοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από δωρεές ή αγορές.

Ανάπτυξη ψηφιακών Βιβλιοθηκών και διάθεση υλικού σε ηλεκτρονική μορφή.

Ανάπτυξη του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Υλοποίηση δράσεων Πληροφοριακού Γραμματισμού

Παροχή υπηρεσιών χρήσης της Βιβλιοθήκης σε μέλη Δ.E.Π., ερευνητές και φοιτητές.

Οργάνωση και διάθεση επαρκών αναγνωστηρίων για τους ερευνητές και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Eξασφάλιση απομακρυσμένης πρόσβασης σε πληροφοριακές πηγές και Βιβλιοθήκες της Eλλάδας και του εξωτερικού με τη χρήση πληροφοριακών δικτύων, δικτύων Βιβλιοθηκών, κ. ά.