17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών παρουσιάστηκαν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Η διερεύνηση και ανάδειξη του σύγχρονου ρόλου των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ως Κεντρικών Υποδομών υποστήριξης της Έρευνας και της Εκπαίδευσης στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Η συσχέτιση των επιδόσεων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με αυτές των Ιδρυμάτων αναφοράς τους.
  • Μελέτες, Έρευνες και Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αξιολόγηση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Έρευνες Ικανοποίησης Χρηστών, Ποσοτικές και Ποιοτικές Μεθοδολογίες αποτίμησης της επάρκειας των Συλλογών, των Υποδομών, των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών κ.α.
  • Δείκτες Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
  • Η Ποιότητα στη λειτουργία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης
  • Πρότυπα αξιολόγησης : ISO, C.A.F., Benchmarking, LIBQUAL+ κ.α. και ο τρόπος εφαρμογής τους στις Βιβλιοθήκες
  • Η αξιολόγηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και η σχέση τους με τα νέα μοντέλα εκπαίδευσης και έρευνας.