Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Νεοελληνικής Φιλοσοφίας λειτουργεί στο πλαίσιο Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας.

Περιλαμβάνει κατάλογο και ψηφιακό υλικό σπάνιων ιστορικοφιλοσοφικών τεκμηρίων που αφορούν τη ζωή και το έργο του συνόλου των Νεοελλήνων φιλοσόφων, παλαίτυπα κείμενα,
χειρόγραφα και εικαστικό υλικό που βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου.