Έλεγχος Λογοκλοπής

 

Eφαρμογή Ελέγχου πιθανής λογοκλοπής TURNITIN

Η διαδικτυακή εφαρμογή TurnItIn προσφέρει τα μέσα και τις διαδικασίες για  την αποτροπή φαινομένων λογοκλοπής μέσω αντιπαραβολής κειμένων για την εξακρίβωση της πρωτοτυπίας τους.

Η Βάση Δεδομένων του Turnitin με το περιεχόμενο της οποίας συγκρίνεται η κάθε εργασία περιλαμβάνει:

    61+ δισεκατομμύρια ιστοσελίδες. Η σύγκριση δεν γίνεται απλώς με το περιεχόμενο του ανοικτά προσπελάσιμου Internet, βασιζόμενοι στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των διάφορων μηχανών αναζήτησης. Το TurnItIn ευρετηριάζει στους servers του όχι μόνο το τρέχον περιεχόμενο αλλά και αλλαγμένες, ακόμη και διαγεγραμμένες ιστοσελίδες.

    637+ εκατομμύρια εργασίες φοιτητών όλων των βαθμίδων

    160+ εκατομμύρια άρθρα από ακαδημαϊκά βιβλία και διάφορες εκδόσεις. Χάρη στη συνεργασία του TurnItIn με το δίκτυο Crossref γίνεται σύγκριση σε περιεχόμενο το οποίο δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμο στο Διαδίκτυο.

To Turnitin είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή/εργαλείο που δεν απαιτεί καμία εγκατάσταση. Αντιπαραβάλλει τα κείμενα των εργασιών και άρθρων με κείμενα από το διαδίκτυο, με δημοσιευμένες εργασίες (όπως άρθρα περιοδικών και βιβλίων), με τις εργασίες που έχουν κατατεθεί στο Turnitin από άλλους φοιτητές και με τις εργασίες που υπάρχουν στα ιδρυματικά αποθετήρια και ανιχνεύει πιθανή λογοκλοπή και σε μεταφρασμένο κείμενο.

Η δημιουργία λογαριασμού και η πρόσβαση στην υπηρεσία TURNITIN  του Πανεπιστήμιου  Ιωαννίνων διατίθεται ΜΟΝΟ στους Διδάσκοντες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και όχι στους Φοιτητές σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες και τα σχετικά εγχειρίδια.

Η υποστήριξη πραγματοποιείται από σχετική υπηρεσία του Πανεπιστημίου:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων , Μεταβατικό Κτήριο

Τηλ: 26510-07317, email: turnitin@uoi.gr