Ιδρυματικό Αποθετήριο “ΟΛΥΜΠΙΑΣ”

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” συγκεντρώνει, διατηρεί και προβάλλει, σε ψηφιακή μορφή το πνευματικό έργο που παράγεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Το υλικό του αποθετηρίου είναι οργανωμένο σε κοινότητες που αναφέρονται σε κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου.

Η κάθε κοινότητα είναι χωρισμένη σε υποκοινότητες, που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες κατηγορίες ψηφιακού υλικού που παράγεται από το κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα όπως: 

 • Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
 • Αποτελέσματα Ερευνητικών Έργων
 • Ομιλίες σε συνέδρια
 • Πρακτικά συνεδρίων
 • Αναρτημένες ανακοινώσεις (posters)
 • Περιλήψεις σε συνέδρια
 • Βιβλία / Μονογραφίες
 • Κεφάλαια βιβλίων / μονογραφιών / σειρών
 • Ευρεσιτεχνίες
 • Ενιαία σύνολα δεδομένων (datasets)
 • Διδακτορικές διατριβές
 • Μεταπτυχιακές εργασίες

 

Το σύνολο των ψηφιακών τεκμηρίων (περίπου 12000 εργασίες) του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου συμπεριλαμβάνονται στις κοινότητες του “ΟΛΥΜΠΙΑΣ”.

Τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας υποχρεούνται να καταθέτουν το έργο τους στο Ιδρυματικό Αποθετήριο “ΟΛΥΜΠΙΑΣ”. Συμπεριλαμβανομένου και των Διδακτορικών διατριβών και Διατριβών μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Επικοινωνία:

Ουρανία Γεωργούλη (Γενικά), Τηλ. 2651005005, ogeorgou[at]uoi.gr

Αγάθη Γέγιου (Τεχνικά θέματα), Τηλ. 2651005020, agegiou[at]uoi.gr

Το Ι.Α. του Π. Ι. “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” βασίζει τη λειτουργία του στο λογισμικό διαχείρισης ψηφιακών αντικειμένων ανοικτού κώδικα DSpace (v. 6.2).

Η ανοικτή πρόσβαση και η συγκομιδή μεταδεδομένων του Ι.Α. εξασφαλίζεται μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH 2.0.

⇒  Η αυτοκατάθεση είναι υποχρεωτική για τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Ιδρύματος. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν την επιπλέον υποχρέωση να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τυχόν δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια που προέκυψαν από την έρευνά τους, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη φόρμα υποβολής τεκμηρίων.

⇒  Η αυτοκατάθεση επιτρέπεται μόνο όταν η εργασία έχει εξεταστεί, έχει γίνει αποδεκτή και ενσωματώνει τυχόν διορθώσεις.

⇒  Η αυτοκατάθεση γίνεται μέσω της online φόρμας υποβολής στο: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/mydspace

⇒  Απαιτείται σύνδεση στην υπηρεσία “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του Π.Ι. (Shibboleth).

⇒  Το “ανέβασμα” αρχείου pdf με το κείμενο της εργασίας είναι απαραίτητο και συστήνεται να ανεβαίνει ως “Ανοιχτή πρόσβαση”. Το αρχείο της υποβολής μπορεί να κλειδωθεί με πολιτική εμπάργκο ή να παραμείνει κρυφό στο Ιδρυματικό Αποθετήριο εάν ισχύει ένας ή περισσότεροι λόγοι από τους παρακάτω:

α) Πολιτικές εκδοτών,
β) Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων,
γ) Νομικές κυρώσεις και
δ) Εθνική ασφάλεια.

⇒  Αποδεκτοί τύποι αρχείου/ων της εργασίας είναι:

 • pdf για κείμενο,
 • jpeg για εικόνες και
 • ppt για παρουσιάσεις.

Το μέγεθος των αρχείων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 40 ΜΒ συνολικά ανά υποβολή.

Οι εργασίες στο Ιδρυματικό Αποθετήριο “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα τα οποία ανήκουν στο δημιουργό τους.

Η άδεια που παραχωρείται από τον δημιουργό στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Π.Ι. αφορά μόνον στο “μη αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης και διάθεσης της ηλεκτρονικής μορφής της διπλωματικής και μεταπτυχιακής εργασίας και της διδακτορικής διατριβής του στο Διαδίκτυο, μέσω του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, ιδιωτικούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς και σύμφωνα με την πολιτική πρόσβασης που έχει ορίσει” και είναι υποχρεωτικό βήμα στη διαδικασία κατάθεσης.

Η Βιβλιοθήκη σε άμεση συνεργασία με την υπεύθυνη γραμματεία του υποβάλλοντος πιστοποιεί, μετά το σχετικό έλεγχο, την κατάθεση της υποβολής, η οποία αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την απόκτηση του διπλώματος.

Δεν απαιτείται κατάθεση έντυπου ή ηλεκτρονικού αντιτύπου των εργασιών ή των διατριβών στη Βιβλιοθήκη.

Οι λέξεις-κλειδιά προσδιορίζουν το περιεχόμενο της εργασίας και βελτιώνουν την ανάκτησή της. Προσπαθήστε να είναι αντιπροσωπευτικές και συγκεκριμένες και να περιγράφουν με σαφήνεια την εργασία.

 • Οι λέξεις-κλειδιά πρέπει να εισάγονται στον ενικό αριθμό εάν πρόκειται για αφηρημένες έννοιες και στον πληθυντικό όταν πρόκειται για μετρήσιμα αντικείμενα.
 • Οι λέξεις-κλειδιά πρέπει να εισάγονται στην ονομαστική πτώση του Ενικού ή του Πληθυντικού αριθμού.
 • Χρησιμοποιήστε φράσεις σε φυσική γλώσσα και όχι λέξεις-κλειδιά όπου είναι απαραίτητο προκειμένου να αποδώσετε το νόημα καλύτερα
 • Αποφύγετε την εισαγωγή συντομογραφιών εκτός και εάν είναι ευρέως καθιερωμένες

Αναφορά Δημιουργού 4.0 (CC-BY)

Η άδεια επιτρέπει στους πιθανούς χρήστες να αναδιανέμουν, να κάνουν διασκευές, να τροποποιούν και να δημιουργούν παράγωγα του έργου, ακόμη και με εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση αναφέρουν ρητά το δημιουργό του πρωτοτύπου.

Η χρήση της άδειας αυτής συνιστάται για τη μεγιστοποίηση της διάχυσης και της χρήσης του αδειοδοτούμενου υλικού.

 

Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 4.0 (CC-BY-SA)

Η άδεια επιτρέπει στο κοινό να κάνει διασκευές, να τροποποιεί και να δημιουργεί παράγωγα του έργου, υπό την προϋπόθεση να γίνεται αναφορά στο δημιουργό και η αναδιάθεση να πραγματοποιείται υπό τους ίδιους ακριβώς όρους.

Όλα τα νέα έργα που θα βασίζονται στο πρωτότυπο θα διανέμονται υπό τους όρους της αρχικής άδειας, επομένως, στα παράγωγα έργα θα επιτρέπεται, για παράδειγμα, η εμπορική χρήση.

 

Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση 4.0 (CC-BY-NC)

Η άδεια επιτρέπει στους άλλους να κάνουν διασκευές, να τροποποιούν και να δημιουργούν παράγωγα του δικού σας έργα, αλλά χωρίς εμπορική χρήση.

Τα νέα έργα πρέπει να σας αναγνωρίζουν και να παραμένουν μη-εμπορικά, δεν οφείλουν όμως όσοι τα χρησιμοποιούν να τα αδειοδοτούν με τους ίδιους όρους.

 

Αναφορά Δημιουργού – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC-BY-ND)

Η άδεια απαγορεύει τη δημιουργία νέων έργων με βάση το πρωτότυπο, αλλά επιτρέπει την αναδιανομή του αρχικού έργου, ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση να γίνεται αναφορά στο δημιουργό.

 

Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 (CC-BY-NC-SA)

Η άδεια επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν διασκευές, να τροποποιούν και να δημιουργούν παράγωγα του έργου, χωρίς να τα διαθέτουν για εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση να γίνεται αναφορά στον δημιουργό και να αναδιαθέτουν το έργο με τους ίδιους ακριβώς όρους.

 

Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND)

Η άδεια επιτρέπει στο κοινό να έχει πρόσβαση στο έργο και να το διανέμει εφόσον γίνει αναφορά στο δημιουργό, ωστόσο, απαγορεύει οποιαδήποτε τροποποίηση ή αναδιανομή για εμπορικούς σκοπούς.

 

Άδεια κοινού κτήματος (CC0)

Η άδεια παρέχει μεγάλο περιθώριο ελευθερίας ως προς τη χρήση του έργου. Το έργο διατίθεται από το δημιουργό με σκοπό να αποτελέσει κοινό κτήμα της ανθρωπότητας.

Το μόνο δικαίωμα που διατηρεί ο δημιουργός είναι εκείνο της πατρότητας του έργου, το οποίο παραμένει απαράγραπτο.

 

Για αναλυτικές πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα CreativeCommons.gr.

 

  Δυσκολεύεστε ακόμη να επιλέξετε άδεια; Μπορείτε να βοηθηθείτε εδώ: Choose a Licence

 

 

Πηγή: creativecommons.gr

Οι γραμματείες λαμβάνουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που τις ενημερώνει για την κατάθεση μιας νέας υποβολής.

Περισσότερα εδώ