Ιδρυματικό Αποθετήριο “Ολυμπιάς”

 

 

 

 

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο “Ολυμπιάς” συγκεντρώνει, διατηρεί και προβάλει, σε ψηφιακή μορφή το πνευματικό έργο που παράγεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Το υλικό του αποθετηρίου είναι οργανωμένο σε κοινότητες που αναφέρονται σε κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου.

Η κάθε κοινότητα είναι χωρισμένη σε υποκοινότητες, που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες κατηγορίες ψηφιακού υλικού που παράγεται από το κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα όπως:

  • Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
  • Διατριβές μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)
  • Διδακτορικές διατριβές
  • Μονογραφίες
  • Ομιλίες σε Συνέδρια
  • Σημειώσεις Μαθημάτων

Τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας υποχρεούνται να καταθέτουν το έργο τους στο Ιδρυματικό Αποθετήριο “Ολυμπιάς”. Συμπεριλαμβανομένου και των Διδακτορικών διατριβών και Διατριβών μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.