Περιήγηση/Αναγνωστήριο

Θέσεις Ανάγνωσης

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Β.Κ.Π.-Π.Ι.) διαθέτει 600 θέσεις ανάγνωσης διάσπαρτες σε όλους τους ορόφους της Βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα:

ΘΕΣΗΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΥΛΙΚΟ
ΙΣΟΓΕΙΟ Α152Φοιτητική Συλλογή,Διδακτορικές Διατριβές,Εκθετήρια περιοδικών
ΟΡΟΦΟΣ 1.Α134Συλλογή βιβλίων
ΟΡΟΦΟΣ 2.Α31Συλλογή περιοδικών
ΟΡΟΦΟΣ 3ος132Συλλογή βιβλίων
ΟΡΟΦΟΣ 4ος33Συλλογή περιοδικών
ΟΡΟΦΟΣ 5ος11Ειδικές συλλογές
ΟΡΟΦΟΣ 6ος11Ειδικές συλλογές

Υπάρχει η δυνατότητα οι θέσεις ανάγνωσης σε κάθε όροφο να διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των αναγνωστών ή όπως κρίνει απαραίτητο το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
Στα βιβλιοστάσια υπάρχει αναλυτική σήμανση του υλικού κατά θεματική ενότητα, ώστε ο αναγνώστης να έχει γρήγορη και άμεση πρόσβαση στο υλικό, αφενός στις συλλογές βιβλίων και αφετέρου στις συλλογές περιοδικών.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Στο Ισόγειο της Βιβλιοθήκης υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές για τους χρήστες με πρόσβαση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης και στο διαδίκτυο (Internet). Στους άλλους ορόφους υπάρχουν τουλάχιστον δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές ανά όροφο, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι μόνο για αναζήτηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει σύγχρονο Αμφιθέατρο 160 θέσεων, για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων από τη Βιβλιοθήκη και άλλους φορείς του Πανεπιστημίου και Φοιτητικές Ομάδες.  Η χρήση του Αμφιθεάτρου προϋποθέτει την υποβολή σχετικού αιτήματος.

Κλειστά Αναγνωστήρια

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διαθέτει έναν αριθμό κλειστών χώρων ανάγνωσης δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους χρήστες που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη να κάνουν χρήση του υλικού της Βιβλιοθήκης και του ηλεκτρονικού της εξοπλισμού για τη διεξαγωγή της έρευνας και μελέτης τους σε πιο ιδιωτικούς και ήσυχους χώρους. Επίσης σε κάποιους από αυτούς τους χώρους μπορεί να διεξαχθεί ομαδική συνεργασία.

Οι ιδιωτικοί χώροι ανάγνωσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον χρόνο χρήσης τους. Υπάρχουν χώροι που διατίθενται για μερικές μέρες και άλλοι που χρησιμοποιούνται ημερησίως. Η παραχώρηση των ημερησίων ιδιωτικών χώρων γίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία αίτησης ενώ για τους χώρους που παραχωρούνται για μεγαλύτερο διάστημα λαμβάνεται υπόψη και η ιδιότητα του ατόμου που κάνει την αίτηση χρήσης του χώρου. Προτεραιότητα χρήσης των χώρων λοιπόν δίνεται με την εξής φθίνουσα σειρά:

  1. Επίτιμοι και ομότιμοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  2. Επισκέπτες Καθηγητές και Ερευνητές που συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο.
  3. Υποψήφιοι διδάκτορες που συγγράφουν την διδακτορική τους διατριβή.
  4. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που συγγράφουν τη μεταπτυχιακή τους διατριβή.
  5. Υποψήφιοι διδάκτορες για τους οποίους έχει οριστεί 3μελής Επιτροπή και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, νόμιμα εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου.

Όσοι ενδιαφέρονται για τη χρήση ενός ιδιωτικού χώρου ανάγνωσης πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση της Β.Κ.Π. Η αξιολόγηση των αιτημάτων και η έγκριση για τους χώρους που παραχωρούνται, γίνονται από το Διευθυντή της Βιβλιοθήκης. Για αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη εκτός από την αίτηση και βεβαίωση του Τμήματος με το οποίο συνεργάζεται το πρόσωπο που κάνει την αίτηση. Ύστερα από την έγκριση αιτήματος χρήσης ιδιωτικού χώρου ανάγνωσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υπογράψει συμφωνητικό χρήσης ιδιωτικού χώρου ανάγνωσης.

Η διάθεση των κλειδιών για τη χρήση των ιδιωτικών χώρων ανάγνωσης γίνεται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης και Συλλογών (Γκισέ Εξυπηρέτησης).