Προτάσεις Αγοράς Βιβλίων

Η Βιβλιοθήκη δέχεται αιτήματα προμήθειας βιβλίων από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για τον εμπλουτισμό των συλλογών της.

Τα αιτήματα θα εξυπηρετηθούν όταν θα υπάρξει δυνατότητα διεκπεραίωσης προσκτήσεων.