Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Αρχείου Ελληνικής Μουσικής

Το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής ανήκει στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής και στεγάζεται στη Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Άρτας.

Στη συλλογή του περιλαμβάνει ψηφιακά και αναλογικά τεκμήρια ήχου, εικόνας και άλλο οπτικοακουστικό υλικό (DVD).

Η ψηφιακή βάση του Αρχείου περιλαμβάνει περίπου 25.000 τεκμήρια που αφορούν κυρίως στην ελληνική μουσική παράδοση (δημοτική και αστική λαϊκή). Επίσης, υπάρχουν τεκμήρια που αφορούν μουσικές του κόσμου, καθώς και τεκμήρια κλασικής μουσικής.