Δείκτες απόδοσης

Κύριοι Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης (KIPs) της Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης- Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς.
Οι κύριοι δείκτες μέτρησης της απόδοσής μας είναι: 

Όλα τα σχόλια / προτάσεις από τους χρήστες της Βιβλιοθήκης που λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων, θα λαμβάνουν απάντηση / βεβαίωση εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή τους.

Η ακριβής ταξιθέτηση όλων των βιβλίων της Κύριας Ανοιχτής Συλλογής της Βιβλιοθήκης θα ελέγχεται για την ακρίβεια της τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο

Τα τεκμήρια που επιστρέφονται από δανεισμό, θα τοποθετούνται στην ακριβή θέση τους στα ράφια εντός μίας εργάσιμης ημέρας

Οι αναγραφόμενες ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης θα διατηρούνται για το 100% του χρόνου

Τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης (π.χ. σύστημα διαχείρισης των Δανεισμών της Βιβλιοθήκης, Ιδρυματικό Αποθετήριο, Εγγραφή μέλους Βιβλιοθήκης, Σύστημα Διαδανεισμού, κ.α. ) θα είναι διαθέσιμα συνεχώς με μόνες εξαιρέσεις τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος και τη βλάβη στο πληροφοριακό σύστημα ILSAS

Όλοι οι χρήστες θα εξυπηρετούνται άμεσα από τους υπαλλήλους στον Γκισέ Εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης

Οι χρήστες θα καθοδηγούνται από τους υπαλλήλους στη χρήση του καταλόγου και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων

Η διαχείριση του Συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ θα είναι συνεχής χωρίς διακοπές

Τα μέσα εξυπηρέτησης όπως Φωτοτυπικά Μηχανήματα, Σαρωτές, Scan to Mail θα είναι σε συνεχή λειτουργία. Σε περίπτωση βλάβης θα αποκαθίστανται σε λιγότερες από τρείς ώρες.

Αυτοί οι δείκτες θα παρακολουθούνται συνεχώς και τα αποτελέσματα θα καταγράφονται στον απολογισμό της Βιβλιοθήκης μας. Επιπλέον δείκτες εφαρμόζονται για την μέτρηση της απόδοσης σε επιμέρους εσωτερικές λειτουργίες και διαδικασίες.