ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Oxford Scholarly Editions Online: δοκιμαστική πρόσβαση

Δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση δεδομένων Oxford Scholarly Editions Online (μέχρι 15 Μαΐου 2024 – μέσω UOI IP διεύθυνσης)

Η ιδιαίτερη αυτή βάση δεδομένων περιλαμβάνει συγγραφείς που δραστηριοποιήθηκαν μεταξύ του 8ου και του 20ού αιώνα, καθώς και Ρωμαίους και Έλληνες συγγραφείς – από τον Αριστοτέλη, τον Austen, τον Bentham, τον Catullus, τον Dickens και τον Donne μέχρι τον Πλάτωνα, τον Βιργίλιο, τον Όμηρο και τον Wordsworth. Περιέχει πάνω από 1.750 επιστημονικές εκδόσεις – το ισοδύναμο περισσότερων από 870.000 έντυπων σελίδων. Πλήρη λίστα των εκδόσεων.

Βοηθητικά βίντεο για τη χρήση της βάσης δεδομένων στον σύνδεσμο.