Για Διδάσκοντες-Ερευνητές του Πανεπιστημίου

Κύρια αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για την επίτευξη της αποστολής αυτής, η Βιβλιοθήκη:
α)   Συνεργάζεται με τους Διδάσκοντες του Πανεπιστημίου στην επιλογή των βιβλίων για ένταξη στις συλλογές της. Η Βιβλιοθήκη δέχεται αιτήματα για προμήθεια βιβλίων ή άλλου υλικού απαραίτητο για τη διδασκαλία και την έρευνα που υλοποιείτε.
Link-Αίτημα αγοράς βιβλίου
β)   Για την εξασφάλιση αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των μελών του Διδακτικού – Ερευνητικού προσωπικού και της Βιβλιοθήκης, με απόφαση της Συγκλήτου λειτουργεί η Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης (ΣΕΒ) που συγκροτείται από εκπροσώπους από κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου, εκπροσώπους των φοιτητών και εργαζομένων της Βιβλιοθήκης, κ.ά.
γ)   Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού  του Πανεπιστημίου μπορούν να δανείζονται υλικό της Βιβλιοθήκης, ως εξής:

Αριθμός βιβλίων

Διάρκεια δανεισμού

Ανανέωση δανεισμού

50

365 ημέρες

365 ημέρες

δ)   Σε περίπτωση που τα βιβλία που χρειάζεστε δεν υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη, μπορείτε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας Διαδανεισμού για δανεισμό τους από άλλη Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Για τον τρόπο και το κόστος της Υπηρεσίας Διαδανεισμού, ενημερωθείτε Link-κανόνες Διαδανεισμού
ε)   Η Βιβλιοθήκη έχει τη δυνατότητα δέσμευσης βιβλίων που προτείνονται ως βιβλιογραφία μαθήματος με τη συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου.
Link-Βιβλιογραφία Μαθήματος