ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Embase (δοκιμαστική πρόσβαση) – Βιοϊατρική βιβλιογραφία

Περίοδος: 1η έως 21η Απριλίου 2024

Link υπηρεσίας: https://www.embase.com

Πρόσβαση: IP διεύθυνση ή Proxy server Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Λίγα λόγια για την Embase: αποτελεί την πιο περιεκτική και ενημερωμένη βιοϊατρική βάση δεδομένων με σε βάθος ευρετηρίαση πλήρους κειμένου και εξειδικευμένες φόρμες αναζήτησης για την ανάκτηση ακριβών αποτελεσμάτων. Παρέχει πληροφορίες και απαντήσεις στους ερευνητές προκειμένου να διευκολύνει τις συστηματικές ανασκοπήσεις και να προωθήσει τη λήψη κλινικών αποφάσεων βάσει αποδείξεων, υποστηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη και τη συμμόρφωση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατροτεχνολογικών συσκευών.

Υποστήριξη από τη Βιβλιοθήκη: Ιωάννα Ζορμπά, izorba@uoi.gr