ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ενημερωτικό Δελτίο Βιβλιοθήκης

Ενημερωτικό Δελτίο Βιβλιοθήκης Μάρτιος 2023

 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεχίζει την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου. Τα Δελτίο είναι ετήσιο και παρουσιάζει τις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης και των Παραρτημάτων της (Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα) κατά το προηγούμενο έτος.

Ημερομηνία έκδοσης: Μάρτιος 2024

Ενημερωτικό Δελτίο Βιβλιοθήκης