ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Reaxys (δοκιμαστική πρόσβαση) – χημική βιβλιογραφία

Περίοδος: 1η έως 21η Απριλίου 2024

Link υπηρεσίας: https://www.reaxys.com

Πρόσβαση: IP διεύθυνση ή Proxy server Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Λίγα λόγια για το Reaxys: είναι ένα εργαλείο για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων για ακαδημαϊκούς χημικούς που παρέχει εξαιρετικά επιμελημένα δεδομένα από τη χημική βιβλιογραφία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για την ενίσχυση της προηγμένης ανάλυσης, τη μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη. Βοηθά τους χημικούς να εδραιώσουν σχέσεις δομής-δραστηριότητας, να εντοπίσουν πιθανή δραστηριότητα εκτός στόχου καθώς και τη βελτίωση του μεταβολισμού φαρμάκων, της φαρμακοκινητικής, και τις ιδιότητες τοξικότητας. Το Reaxys επίσης προσφέρει ένα από τα καλύτερα στην κατηγορία εργαλείο ρετροσύνθεσης και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν δεξιότητες ψηφιακής παιδείας στη χημεία.

Υποστήριξη από τη Βιβλιοθήκη: Ιωάννα Ζορμπά, izorba@uoi.gr