Loading...
 • slidebg1

  Βιβλιοθηκη
  & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βρείτε παρακάτω μία σειρά από άμεσες πληροφορίες για τους αναγνώστες, τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και σχετικά με τη γενική λειτουργία της Βιβλιοθήκης.


Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί για καθορισμένο χρονικό διάστημα ημερησίως: Οι Διοικητικές Υπηρεσίες λειτουργούν 8:00΄- 14:30΄ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. παραμένει κλειστή κατά τις επίσημες αργίες και τις ημέρες που καθορίζει η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Με σκοπό την παρουσίαση και προβολή του Ερευνητικού Έργου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την υποστήριξη των ερευνητών στην πρόσβαση και χρήση υλικού της Βιβλιοθήκης σε ψηφιακή μορφή, δημιουργήθηκε η πύλη ηλεκτρονικού περιεχομένου που αποτελείται από: Το Ιδρυματικό Αποθετήριο "ΟΛΥΜΠΙΑΣ" , που περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες, κεφάλαια βιβλίων κ.α. μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Ηπειρομνήμων" , που περιλαμβάνει ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, αρχειακού υλικού κ.α., από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε υλικό που αναφέρεται στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ηπείρου και σε σπάνιο και πολύτιμο υλικό που υπάρχει στη Βιβλιοθήκη. Επισκευθείτε τη σελίδα του Αποθετηρίου εδώ.

Κύρια αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για την επίτευξη της αποστολής αυτής, η Βιβλιοθήκη:

 1. Συνεργάζεται με τους Διδάσκοντες του Πανεπιστημίου στην επιλογή των βιβλίων για ένταξη στις συλλογές της. Η Βιβλιοθήκη δέχεται αιτήματα για προμήθεια βιβλίων ή άλλου υλικού απαραίτητο για τη διδασκαλία και την έρευνα που υλοποιείτε. Link-Αίτημα αγοράς βιβλίου
 2. Για την εξασφάλιση αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των μελών του Διδακτικού – Ερευνητικού προσωπικού και της Βιβλιοθήκης, με απόφαση της Συγκλήτου λειτουργεί η Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης (ΣΕΒ) που συγκροτείται από εκπροσώπους από κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου, εκπροσώπους των φοιτητών και εργαζομένων της Βιβλιοθήκης, κ.ά.
 3. Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου μπορούν να δανείζονται υλικό της Βιβλιοθήκης, ως εξής:
 4. Αριθμός βιβλίων 50,  Διάρκεια δανεισμού 365 ημέρες , Ανανέωση δανεισμού 365 ημέρες
 5. Σε περίπτωση που τα βιβλία που χρειάζεστε δεν υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη, μπορείτε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας Διαδανεισμού για δανεισμό τους από άλλη Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Για τον τρόπο και το κόστος της Υπηρεσίας Διαδανεισμού, ενημερωθείτε Link-κανόνες Διαδανεισμού
 6. Η Βιβλιοθήκη έχει τη δυνατότητα δέσμευσης βιβλίων που προτείνονται ως βιβλιογραφία μαθήματος με τη συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου.

Ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχεις πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριακών πηγών και εγκαταστάσεων για την ενίσχυση των σπουδών σου.

Υποστήριξη των σπουδών σας
Κατά την διάρκεια των σπουδών σας στο Πανεπιστήμιο, οι καθηγητές σας αναμένουν από εσάς τη μελέτη και τη χρήση ιδεών για την καλύτερη ενημέρωση και μάθησης σας. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό που είναι διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου. Οι καθηγητές σας θα είναι σε θέση να σας παρέχουν καθοδήγηση μέσω των δικών σας λιστών ανάγνωσης ενώ μπορείτε να βρείτε και πρόσθετες ενδιαφέρουσες πληροφορίες μέσω του Καταλόγου της Βιβλιοθήκης.

Πόσο υλικό μπορώ να δανειστώ;
Μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να δανείζονται μέχρι 10 βιβλία για ένα μήνα Προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να δανείζονται μέχρι 3 βιβλία για διάστημα 4 εβδομάδων. Tο δανεισμένο υλικό πρέπει να επιστρέφεται στη Β.Κ.Π. μετά από ζήτησή του από άλλο χρήστη (μετά το πέρας 10 ημερών από την ημερομηνία δανεισμού του). Το υλικό που έχει δανειστεί σε οποιονδήποτε χρήστη, πρέπει να επιστρέφεται όταν ζητηθεί για λόγους απογραφής, ελέγχου κ.λ.π.

Εύρεση πληροφοριών για τις εργασίες σας
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης κάποιας εργασίας, ενδέχεται το υλικό που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε να μην περιλαμβάνεται στους αναγραφόμενους κατάλογους ή στον Κατάλογος της Βιβλιοθήκης. Για το σκοπό αυτό, είμαστε συνδρομητές σε ένα μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών (e-journals) και σε βάσεις δεδομένων, και αν κρίνεται αναγκαίο υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης ακόμη και δανεισμού από άλλες βιβλιοθήκες για εσάς. Η επιλογή «Επιλογή της βάσης δεδομένων» εντός του Κατάλογου της Βιβλιοθήκης θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τις βάσεις δεδομένων που παρέχουμε με σκοπό την βοήθεια στην εύρεση καλής ποιότητας ακαδημαϊκών πληροφοριών σχετικά με το θέμα σας.

Εξέλιξη των ακαδημαϊκών σας δεξιοτήτων
Αναγνωρίζουμε ότι οι στόχοι σας είναι οι υψηλές επιδόσεις και η κατάκτηση του πτυχίου με υψηλή βαθμολογία. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός, οπότε μπορεί να νιώθετε την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών σας δεξιοτήτων, ώστε να αποκτήσετε σημαντικό προβάδισμα στην πορεία σας. Η Βιβλιοθήκη και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προσφέρουν μια σειρά από εργαστήρια που έχουν σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό.

Παροχή βοήθειας
Σε κάποιο σημείο όλοι χρειαζόμαστε μια μικρή βοήθεια. Είτε αυτή έχει να κάνει με τις σπουδές σας, νομικές συμβουλές, την υγεία, τη γλώσσα ή ακόμα και την χρήση της τεχνολογίας. Η Βιβλιοθήκη μαζί με άλλες υπηρεσίες υποστήριξης του Πανεπιστημίου είναι εδώ για σας. Από τη στιγμή που βρείτε τα βιβλία (ή το οπτικοακουστικό υλικό) που σας ενδιαφέρει μπορείτε είτε να τα χρησιμοποιήσετε στη Βιβλιοθήκη είτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Δανεισμού Υλικού. Μην ξεχάσετε να επιστρέψετε το υλικό που έχετε δανειστεί στον προβλεπόμενο χρόνο! Για υποστήριξη σε ψυχολογικά θέματα, επικοινωνήστε με το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου μας (Σ.ΚΕ.Π.Ι.) Για θέματα υγείας, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας – Υγειονομική Περίθαλψη Στο σύνδεσμο της Φοιτητικής Μέριμνας Π.Ι. θα βρείτε πληροφορίες για φοιτητικά θέματα, όπως για τη διαμονή στις φοιτητικές εστίες, την σίτιση στο φοιτητικό εστιατόριο, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις μετεγγραφές, τις υποτροφίες, τους Φοιτητικούς Συλλόγους , κ.ά.

Δανεισμος online και αλλες υπηρεσιεσ

Κάντε online το αίτημα δανεισμού των βιβλίων που επιθυμείτε και του τρόπου παραλαβής που σας βολεύει.


Υπηρεσια Δανεισμου

Δανεισμός υλικού από τη Bιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επιτρέπεται σε: Mέλη του Διδακτικού, Eρευνητικού και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Iωαννίνων. Φοιτητές που έχουν εγγραφεί σε Tμήματα του Πανεπιστημίου Iωαννίνων. Mεταπτυχιακούς Φοιτητές ή Υποψήφιους Διδάκτορες που έχουν Συμβουλευτική Eπιτροπή με συμμετοχή μέλους ΔEΠ του Πανεπιστημίου Iωαννίνων. Mεταδιδακτορικούς Ερευνητές του Πανεπιστημίου Iωαννίνων. Aλλοδαπούς Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας. Εξωτερικούς Χρήστες της Βιβλιοθήκης

Διαδανεισμος βιβλιων

Στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Β.Κ.Π.- Π.Ι.) λειτουργεί «Υπηρεσία Διαδανεισμού», η οποία αναλαμβάνει για λογαριασμό των αναγνωστών της τον δανεισμό βιβλίων που δεν υπάρχουν στον κατάλογο της, υπάρχουν όμως σε άλλη Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Δικαίωμα αιτήματος διαδανεισμού έχουν μόνο οι αναγνώστες που έχουν κάρτα της Β.Κ.Π.- Π.Ι..

Η διακίνηση των βιβλίων γίνεται με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Τα έξοδα επιβαρύνουν εξ'ολοκλήρου τον αιτούντα αναγνώστη. Το κόστος του διαδανεισμού από συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες του εσωτερικού ανέρχεται στα 9 ευρώ (μέχρι 2 κιλά βάρος δέματος). Το κόστος διαδανεισμού από συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες του εξωτερικού ενδέχεται να ξεπερνάει τα 20 ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση, για τον ακριβή υπολογισμό του κόστους επικοινωνήστε με την υπεύθυνη της Υπηρεσίας Διαδανεισμού βιβλίων κ. Καραμήτσου Φωτεινή.

Διαθεση αρθρων

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Β.Κ.Π.-Π.Ι.) παρέχει τη δυνατότητα στους αναγνώστες - χρήστες της να παραγγέλλουν άρθρα από περιοδικά που δε διαθέτει η ίδια, αλλά υπάρχουν σε άλλες Βιβλιοθήκες του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Οι παραγγελίες άρθρων του εσωτερικού διεκπεραιώνονται μέσω του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών που συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) www.ekt.gr. Οι παραγγελίες άρθρων από Βιβλιοθήκες του εξωτερικού διεκπεραιώνονται από το ΕΚΤ μέσω άλλων διαθέσιμων δικτύων συνεργασίας Βιβλιοθηκών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


libdesk@uoi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2651 00 5958