Για φοιτητες του Πανεπιστημίου

Ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχεις πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριακών πηγών και εγκαταστάσεων για την ενίσχυση των σπουδών σου.


Υποστήριξη των σπουδών σας

Κατά την διάρκεια των σπουδών σας στο Πανεπιστήμιο, οι καθηγητές σας αναμένουν από εσάς τη μελέτη και τη χρήση ιδεών για την καλύτερη ενημέρωση και μάθησης σας. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό που είναι διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου. Οι καθηγητές σας θα είναι σε θέση να σας παρέχουν καθοδήγηση μέσω των δικών σας λιστών ανάγνωσης ενώ μπορείτε να βρείτε και πρόσθετες ενδιαφέρουσες πληροφορίες μέσω του Καταλόγου της Βιβλιοθήκης.


Πόσο υλικό μπορώ να δανειστώ;

  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να δανείζονται μέχρι 10 βιβλία για ένα μήνα
  • Προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να δανείζονται μέχρι 3 βιβλία για διάστημα 4 εβδομάδων.

Tο δανεισμένο υλικό πρέπει να επιστρέφεται στη Β.Κ.Π. μετά από ζήτησή του από άλλο χρήστη (μετά το πέρας 10 ημερών από την ημερομηνία δανεισμού του). Το υλικό που έχει δανειστεί σε οποιονδήποτε χρήστη, πρέπει να επιστρέφεται όταν ζητηθεί για λόγους απογραφής, ελέγχου κ.λ.π.


Εύρεση πληροφοριών για τις εργασίες σας

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης κάποιας εργασίας, ενδέχεται το υλικό που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε να μην περιλαμβάνεται στους αναγραφόμενους κατάλογους ή στον Κατάλογος της Βιβλιοθήκης. Για το σκοπό αυτό, είμαστε συνδρομητές σε ένα μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών (e-journals) και σε βάσεις δεδομένων, και αν κρίνεται αναγκαίο υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης ακόμη και δανεισμού από άλλες βιβλιοθήκες για εσάς. Η επιλογή «Επιλογή της βάσης δεδομένων» εντός του Κατάλογου της Βιβλιοθήκης θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τις βάσεις δεδομένων που παρέχουμε με σκοπό την βοήθεια στην εύρεση καλής ποιότητας ακαδημαϊκών πληροφοριών σχετικά με το θέμα σας.


Εξέλιξη των ακαδημαϊκών σας δεξιοτήτων

Αναγνωρίζουμε ότι οι στόχοι σας είναι οι υψηλές επιδόσεις και η κατάκτηση του πτυχίου με υψηλή βαθμολογία. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός, οπότε μπορεί να νιώθετε την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών σας δεξιοτήτων, ώστε να αποκτήσετε σημαντικό προβάδισμα στην πορεία σας. Η Βιβλιοθήκη και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προσφέρουν μια σειρά από εργαστήρια που έχουν σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό.


Παροχή βοήθειας

Σε κάποιο σημείο όλοι χρειαζόμαστε μια μικρή βοήθεια. Είτε αυτή έχει να κάνει με τις σπουδές σας, νομικές συμβουλές, την υγεία, τη γλώσσα ή ακόμα και την χρήση της τεχνολογίας. Η Βιβλιοθήκη μαζί με άλλες υπηρεσίες υποστήριξης του Πανεπιστημίου είναι εδώ για σας.

Από τη στιγμή που βρείτε τα βιβλία (ή το οπτικοακουστικό υλικό) που σας ενδιαφέρει μπορείτε είτε να τα χρησιμοποιήσετε στη Βιβλιοθήκη είτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Δανεισμού  Υλικού.

Μην ξεχάσετε να επιστρέψετε το υλικό που έχετε δανειστεί στον προβλεπόμενο χρόνο!

Για υποστήριξη σε ψυχολογικά θέματα, επικοινωνήστε με το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου μας (Σ.ΚΕ.Π.Ι.)

Για θέματα υγείας, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας – Υγειονομική Περίθαλψη

Στο σύνδεσμο της Φοιτητικής Μέριμνας Π.Ι. θα βρείτε πληροφορίες για φοιτητικά θέματα, όπως για τη διαμονή στις φοιτητικές εστίες, την σίτιση στο φοιτητικό εστιατόριο, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις μετεγγραφές, τις υποτροφίες, τους Φοιτητικούς Συλλόγους , κ.ά.