Οδηγίες για βάση Acland’s Video Atlas of Human Anatomy

Η πρόσβαση στη βάση Acland’s Video Atlas of Human Anatomy επιτυγχάνεται μέσω ιδρυματικής IP.  Εφόσον είστε σε υπολογιστή εντός του ιδρύματος η πρόσβαση είναι απρόσκοπτη.

Εάν επιθυμείτε πρόσβαση εκτός του ιδρύματος μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται στον κάτωθι οδηγό:
Οδηγός Proxy

Προσωποποιημένη χρήση (πάντα με χρήση ιδρυματικής IP) της βάσης μπορείτε να έχετε εφόσον κάνετε εγγραφή για λογαριασμό.

Τα βήματα είναι τα εξής:
1. Στην Κεντρική οθόνη επιλέγετε το “Login to My Personal Account

2. Στο διαλογικό παράθυρο που εμφανίζεται στην οθόνη σας επιλέγετε “Sign Up Now

3. Στην οθόνη που ακολουθεί συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και επιλέγετε “Save

Η εγγραφή σας ολοκληρώνεται με αυτόν τον τρόπο οπότε και μπορείτε να κάνετε χρήση των πιστοποιητικών σας κάθε που εισέρχεστε στη βάση για να έχετε προσωποποιημένη πρόσβαση.