Οδηγός απομακρυσμένης πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης

H Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Πανεπιστημίου (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές και λοιπό προσωπικό) έχει τη δυνατότητα να έχει απευθείας πρόσβαση στις διαθέσιμες πηγές της Βιβλιοθήκης απομακρυσμένα μέσα από τη λειτουργία του proxy server που διατίθεται από το Κέντρο Δικτύων του Πανεπιστημίου.
Με αυτή την υπηρεσία ο κάθε χρήστης μπορεί να αναγνωρίζεται από τις πηγές που επισκέπτεται σα να βρίσκεται μέσα στο campus του Πανεπιστημίου.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Δικτύων.

Ακολουθούν εικονοποιημένες οδηγίες για:

Mozilla Firefox

Επιλέγουμε νέο παράθυρο στο πρόγραμμα περιήγησης το οποίο ζητάει όνομα χρήστη και κωδικό και εισάγουμε τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού.

Από αυτή τη στιγμή ο υπολογιστής αναγνωρίζεται σα να βρίσκεται εντός του campus του Πανεπιστημίου και μπορεί να προσπελάσει πηγές μέσα από τη σελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης lib.uoi.gr

Σύστημα Android

Wi-Fi

1.

Σύρετε το δάχτυλό σας από πάνω προς τα κάτω ώστε να εμφανιστεί το γρήγορο μενού επιλογών Android.

Πατήστε επισταμένα το εικονίδιο του Wi-Fi μέχρι να αναδυθεί η οθόνη με τα διαθέσιμα δίκτυα.

2.

Επιλέξτε στο ενεργό δίκτυο το βέλος που δείχνει προς τα δεξιά

3.

Κυλήστε προς τα κάτω την οθόνη έως ότου εντοπίσετε τις ρυθμίσεις “Proxy“.

Επιλέξτε το σημείο που δείχνει το βέλος

4.

Στο αναδυόμενο διαλογικό παράθυρο επιλέξτε “Μη αυτόματες

5.

Εισάγετε στα πεδία που απαιτείται τις απαραίτητες πληροφορίες.

6.

Επιλέξτε το σύμβολο check

Επιλέγουμε νέο παράθυρο στο πρόγραμμα περιήγησης το οποίο ζητάει όνομα χρήστη και κωδικό και εισάγουμε τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού.

Δεδομένα

Όταν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, ρυθμίζετε τον διακομιστή μεσολάβησης μέσω των ρυθμίσεων δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Πατήστε τις ρυθμίσεις του παρόχου δικτύου κινητής τηλεφωνίας, μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε Ονόματα σημείου πρόσβασης (APN). Επιλέξτε το APN που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης Android.
Στην περιοχή Διακομιστής μεσολάβησης, Θύρα, Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης, εισάγετε τα στοιχεία και τα διαπιστευτήρια του διακομιστή μεσολάβησης.

Ενημέρωση Μάιος 2023