ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Λειτουργία Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης από 12/10

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα Παραρτήματά της ανοίγουν για το κοινό τους την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021!
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σχετικά με την δια ζώσης λειτουργία των Πανεπιστημίων με αυξημένα μέτρα προστασίας (17-09-2021) και το ΦΕΚ 4337/τ. Β’/18-9-2021 σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Covid-19, καθώς και την υπ’ αριθμόν 1692/05-10-2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι συνθήκες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης από 12 Οκτωβρίου είναι:

Λειτουργία σε συνθήκες ασφαλείας λόγω Covid-19:

 • Έλεγχος πιστοποιητικών εμβολιασμού/ αρνητικών βεβαιώσεων Covid-19
 • Είσοδος προκαθορισμένου αριθμού χρηστών για χρήση Αναγνωστηρίων (με ραντεβού).
 • Δέσμευση υλικού για μελέτη εντός του χώρου.
 • Δανεισμός υλικού κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος.
 • Μη πρόσβαση σε βιβλιοστάσια και συλλογές.
 • Περιορισμένη χρήση φωτοτυπικών μηχανημάτων.
 • Υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος για Διαδανεισμό υλικού.
 • Παράδοση συγγραμμάτων Ευδόξου κατόπιν ραντεβού.
 • Κατάθεση στο Αποθετήριο ΟΛΥΜΠΙΑΣ μέσω της υπηρεσίας αυτοαπόθεσης ή κατόπιν ραντεβού.
 

Αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας σε συνθήκες ασφαλείας λόγω Covid-19:

1. Οδηγίες για την προσέλευση των χρηστών εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης.

 • Επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού (να έχει ολοκληρωθεί προ τουλάχιστον 14 ημερών) – ή –
 • Επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης τελευταίου εξαμήνου – ή –
 • Επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος από διαγνωστικό εργαστηριακό έλεγχο (rapidή PCR).
 • Τα μέλη του Ιδρύματος επιδεικνύουν τα αρνητικά διαγνωστικά αποτελέσματα που οφείλουν να διενεργούν 2 φόρες της εβδομάδα – κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
 • Οι εξωτερικοί χρήστες (μέλη της Βιβλιοθήκης) επιδεικνύουν αρνητικό διαγνωστικό αποτέλεσμα το οποίο έχει διεξαχθεί 48 ώρες πριν την προσέλευσή τους στη Βιβλιοθήκη.
 • Η χρήση μάσκας εντός της Βιβλιοθήκης είναι υποχρεωτική.
 • Συστήνεται αυστηρά η συχνή απολύμανση χεριών.
 • Ο αριθμός των ταυτόχρονων χρηστών εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 άτομα.
 • Εξωτερικοί χρήστες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στη Βιβλιοθήκη δεν μπορούν να εισέλθουν εντός των χώρων της.
 • Κατά την επίσκεψή τους στη Βιβλιοθήκη όλοι οι χρήστες οφείλουν να τηρούν τα ατομικά μέτρα υγιεινής που συστήνονται από τον ΕΟΔΥ και να ακολουθούν τις συστάσεις του Προσωπικού.
 

2. Οδηγίες για τη χρήση των χώρων και των υπηρεσιών.

Αναγνωστήρια – Εργαστήριο Η/Υ – Φωτοτυπικά μηχανήματα

 • Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εξωτερικοί χρήστες που είναι εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τον ισόγειο χώρο της, ο οποίος λειτουργεί ως Αναγνωστήριο (διαθέσιμες θέσεις: 50).
 • Όσοι προπτυχιακοί φοιτητές δεν είναι μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Χρηστών προκειμένου να ενεργοποιηθεί η εγγραφή τους.
 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και το ερευνητικό προσωπικό του Ιδρύματος μπορούν να χρησιμοποιούν και τον έκτο (6ο) όροφο της Βιβλιοθήκης ως Αναγνωστήριο, καθώς και τα γραφεία μελέτης που βρίσκονται εκεί (διαθέσιμα γραφεία: 6, διαθέσιμες θέσεις: 4).
 • Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν είναι μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Χρηστών προκειμένου να ενεργοποιηθεί η εγγραφή τους.
 • Οι χρήστες χρησιμοποιούν τις θέσεις που έχει ορίσει το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης σύμφωνα με τις υποδείξεις για την τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων.
 • Επιτρέπεται η χρήση δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων
 • Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα βιβλιοστάσια.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση των κοινόχρηστων Η/Υ.
 

Υπηρεσίες

 • Ωράριο λειτουργίας: Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί το κοινό της καθημερινά, Δευτέρα – Παρασκευή, 8.00 – 15.00.
 • Είσοδος και χρήση χώρων της Βιβλιοθήκης: Για τη χρήση των Αναγνωστηρίων (στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και στα Παραρτήματα της) οι χρήστες θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού στην ειδική πλατφόρμα που είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.
 • Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στη Βιβλιοθήκης είναι τρεις (3) ώρες.
 • Η χρήση υλικού της Βιβλιοθήκης για μελέτη εντός του χώρου δηλώνεται στην πλατφόρμα κατά την διαδικασία αίτησης του προγραμματισμένου ραντεβού. Το υλικό αυτό τίθεται σε καραντίνα μετά την αποχώρηση του χρήστη από τη Βιβλιοθήκη.
 • Δανεισμός: Ο δανεισμός υλικού της Βιβλιοθήκης πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης δανεισμού μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης.
 • Οι χρήστες που εισέρχονται με προκαθορισμένο ραντεβού για μελέτη στα Αναγνωστήρια μπορούν να παραλαμβάνουν τα βιβλία που έχουν αιτηθεί προς δανεισμό και να διεκπεραιώνουν οι ίδιοι το δανεισμό στον ειδικό σταθμό self-check (ισχύει μόνο για την Κεντρική Βιβλιοθήκη).
 • Επιστροφή υλικού: Οι επιστροφές δανεισμένων βιβλίων πραγματοποιούνται με την απόθεσή τους στο κουτί επιστροφών (bookdropbox) που βρίσκεται στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.
 • Οι χρήστες που εισέρχονται με προκαθορισμένο ραντεβού για μελέτη στα Αναγνωστήρια μπορούν να επιστρέφουν τα βιβλία που έχουν δανειστεί στον ειδικό σταθμό self-check (ισχύει μόνο για την Κεντρική Βιβλιοθήκη). Το υλικό που επιστρέφει στην Βιβλιοθήκη τίθεται σε καραντίνα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
 • Διαδανεισμός: Τα αιτήματα διαδανεισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.
 • Εύδοξος: Η επιστροφή συγγραμμάτων του Ευδόξου στη Βιβλιοθήκη πραγματοποιείται καθημερινά με φυσική παρουσία κατόπιν επικοινωνίας με το Γραφείο Ευδόξου της Βιβλιοθήκης.
 • Κατάθεση εργασιών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΟΛΥΜΠΙΑΣ: Συστήνεται η ηλεκτρονική κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΟΛΥΜΠΙΑΣ μέσω της υπηρεσίας αυτοαπόθεσης.
 

Από τη Βιβλιοθήκη