Φοιτητικά Συγγράμματα

Στο πλαίσιο του συστήματος της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων ( ‘Αρθρο 15 του Ν. 3549 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.» ) το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού κάθε διανεμόμενου συγγράμματος στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων παραχωρείται από το Κράτος στη Βιβλιοθήκη του, εκτός εάν ήδη υπάρχει σε αυτή ικανός αριθμός αντιτύπων.

Τα φοιτητικά συγγράμματα που απέκτησε η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου με την ανωτέρω διαδικασία περιλαμβάνονται στον μηχανογραφημένο κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Τα φοιτητικά συγγράμματα είναι οργανωμένα σε ειδική συλλογή στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης που περιλαμβάνει τη Φοιτητική Συλλογή. Τα βιβλία δανείζονται μόνο σε φοιτητές που λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος που ανήκουν δε δικαιούνται φοιτητικά συγγράμματα. Για εντοπισμό των φοιτητικών συγγραμμάτων μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης.