Έντυπες Περιοδικές εκδόσεις

Το έντυπο υλικό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι κατανεμημένο στους εσωτερικούς/ενδιάμεσους ορόφους (2ος και 4ος όροφος) του κτηρίου της Βιβλιοθήκης. Οι ξενόγλωσσοι τίτλοι περιοδικών είναι ταξιθετημένοι αλφαβητικά ανά θεματική ενότητα σύμφωνα με την διεθνή ταξινόμηση Dewey. Έτσι, στον 2ο και 4ο όροφο βρίσκονται τα ξενόγλωσσα περιοδικά που αφορούν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

ΓΕΝΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΓΛΩΣΣΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΕΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 

Τα ελληνόγλωσσα περιοδικά, λόγω και του μικρότερου όγκου τους, είναι ταξιθετημένα αλφαβητικά, ανεξαρτήτου θεματικής ενότητας, στον 4ο όροφο της Βιβλιοθήκης στα βιβλιοστάσια 60 έως 67.

Στα κλειστά βιβλιοστάσια της Κεντρικής Βιβλιοθήκης φιλοξενούνται περίπου 600 τίτλοι σπάνιων περιοδικών εκδόσεων καθώς και 140 τίτλοι παλιών και σπάνιων εφημερίδων.
Το υλικό των κλειστών συλλογών είναι προσβάσιμο, ύστερα από συνεννόηση με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Σύνδεσμος για την :

Λίστα Ξενόγλωσσων Περιοδικών Βιβλιοθήκης Π.Ι.

Λίστα Ελληνικών Περιοδικών Βιβλιοθήκης Π.Ι.