Περιοδικά

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διαθέτει στις έντυπες και τις ηλεκτρονικές της συλλογές χιλιάδες τίτλους επιστημονικών περιοδικών. Η χρονική κάλυψη των ποικίλλει ανάλογα με τους χρόνους συνδρομών, την εκδοτική ιστορία του περιοδικού, την μετάβαση από τις έντυπες στις ηλεκτρονικές εκδόσεις, τις αλλαγές στους τίτλους των Περιοδικών κ.α.

αλφαβητική λίστα ξενόγλωσσων περιοδικών/αλφαβητική λίστα ελληνόγλωσσων περιοδικών