ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

IEEE: επικείμενη εξάντληση άρθρων Ανοικτής Πρόσβασης (συμφωνίες HEAL-Link)

Αναμένεται στα τέλη Απριλίου 2024 να εξαντληθεί ο προβλεπόμενος αριθμός άρθρων που μπορεί να καλυφθεί από τον ΣΕΑΒ στον εκδότη IEEE.
Πηγή ενημέρωσης: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών / Παράρτημα Επιστημονικής Επικοινώνησης

Θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση