ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Δημοσιεύω με Ανοικτή πρόσβαση-Σεμινάριο

Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο (και σε επανάληψη) για τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών και τη δημοσίευση σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης στο πλαίσιο συμφωνίας του ΣΕΑΒ με τον Wiley.

Ομιλητές: Ιωσηφίνα Σαρρού, Mickaël Roullier.

 

Αφίσα σεμιναρίου
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση είναι η εγγραφή.
Για περισσότερες πληροφορίες από τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ
Προσωπικό υποστήριξης από τη Βιβλιοθήκη: Ιωάννα Ζορμπά, izorba@uoi.gr

Διαρκής ενημέρωση και μέσω της Ομάδας μας στο Facebook.