ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ενημέρωση για τη βιβλιοπαρουσίαση του ΚΑΛΛΙΠΟΥ

Εκ μέρους του τμήματος εκδόσεων του ΣΕΑΒ, σας ενημερώνουμε για την Εκδήλωση Βιβλιοπαρουσίασης του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ στις 13-15 Σεπτεμβρίου 2022 και σας παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα μέλη των Ιδρυμάτων σας. Δείτε τη συνημμένη Πρόσκληση και, για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχή σας, την ιστοσελίδα https://biblioparousiasi.kallipos.gr.

1st Book Presentation-invitation