ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Springer Nature: επικείμενη εξάντληση άρθρων Ανοικτής Πρόσβασης (συμφωνίες HEAL-Link)

Αναμένεται – σε διάστημα περίπου τεσσάρων μηνών (Μάιος 2024) – να εξαντληθεί ο προβλεπόμενος αριθμός άρθρων που μπορεί να καλυφθεί από τον ΣΕΑΒ στον εκδότη Springer Nature.
Πηγή ενημέρωσης: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών / Παράρτημα Επιστημονικής Επικοινώνησης

Θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση