ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Πρόσβαση στις πτυχιακές εργασίες του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Ιδρυματικό Αποθετήριο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Παρακαλώ ακολουθείστε τον παρακατω εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης στις πτυχιακές εργασίες: