ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Παράταση Προσωρινής Διακοπής Λειτουργίας Ιδρυματικού Αποθετηρίου “ΟΛΥΜΠΙΑΣ”

Σας ενημερώνουμε ότι το Ιδρυματικό Αποθετήριο “ΟΛΥΜΠΙΑΣ”, για λόγους αναβάθμισης και τεχνικών εργασιών, τίθεται εκτός λειτουργίας από 3 Ιανουαρίου, ώρα 11.00 και έως την Δευτερα 15 Ιανουαρίου στις 23:00.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση