ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Προσωρινή Διακοπή Λειτουργίας Ιδρυματικού Αποθετηρίου “ΟΛΥΜΠΙΑΣ”

Σας ενημερώνουμε ότι το Ιδρυματικό Αποθετήριο “ΟΛΥΜΠΙΑΣ”, για λόγους αναβάθμισης και τεχνικών εργασιών, τίθεται εκτός λειτουργίας από σήμερα 7 Ιουλίου, ώρα 15.00 και έως την Τρίτη 11 Ιουλίου στις 23:00.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση