ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Νέο ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθηκών στα Παραρτήματα Ιωάννινα, Άρτα και Πρέβεζα

Το ωράριο λειτουργίας στις βιβλιοθήκες των παραρτημάτων σε Άρτα, Πρέβεζα, Ιωάννινα (Πανεπ/λη Β’) θα είναι για το κοινό από τις 08.00 έως τις 14.30 και έχει εφαρμογή για:

  • την Άρτα από 5 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2024
  • την Πρέβεζα από 3 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2024 
  • τα Ιωάννινα από 2 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2ο24