ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Λειτουργία Βιβλιοθήκης από 11/1/2021​

Συνέχιση Λειτουργίας σε Καθεστώς Προστασίας από τον Covid-19.

Λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του COVID-19 συνεχίζεται η απαγόρευση χρήσης των Αναγνωστήριων και των Συλλογών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Παραρτημάτων της με φυσική παρουσία των αναγνωστών της.

Η Βιβλιοθήκη προσφέρει και συνεχίζει την δημιουργία ελευθέρα προσβάσιμων ψηφιακών συλλογών. Ο δανεισμός υλικού από τις έντυπες συλλογές γίνεται με την υποβολή ηλεκτρονικών αιτημάτων δανεισμού με τη χρήση του ειδικού εντύπου δανεισμού μέσω της ιστοσελίδας www.lib.uoi.gr για την Κεντρική Βιβλιοθήκη ή την αποστολή αιτήματος με e-mail στα Παραρτήματα Άρτας, Πρέβεζας και Ιωαννίνων.

Η παραλαβή του υλικού πραγματοποιείται αποκλειστικά μετά από επικοινωνία με την Βιβλιοθήκη και κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ενημερωθείτε από τον σύνδεσμο «Λειτουργία
Βιβλιοθήκης Περιόδου Covid»στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.