ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Λειτουργία Βιβλιοθήκης από 1-2-22

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
αναναπροσαρμόζει τη λειτουργία της από 01-02-2022 σύμφωνα με την απόφαση
του Πρυτανικού Συμβουλίου (1713/28-01-2022).

  • το ωράριο λειτουργίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης διαμορφώνεται σε
    08:00π.μ. – 18:00 μ.μ., Δευτέρα έως Παρασκευή.
  • οι χώροι και ο εξοπλισμός της Βιβλιοθήκης (αναγνωστήρια, βιβλιοστάσια, εργαστήρια Η/Υ, φωτοτυπικά μηχανήματα) είναι προσβάσιμοι με φυσική παρουσία.
  • ο αριθμός των χρηστών εντός της Βιβλιοθήκης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 350 άτομα (200 θέσεις μελέτης και 150 διερχόμενοι χρήστες για αναζήτηση υλικού και δανεισμό). Οι θέσεις μελέτης που θα χρησιμοποιούνται έχουν οριστεί σύμφωνα με τις υποδείξεις για την τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων.
  • για την τήρηση των μέτρων εφαρμόζεται σύστημα αυτόματης καταμέτρησης εισερχόμενων και απερχόμενων χρηστών. Η καταμέτρηση γίνεται με σκανάρισμα του barcode της φοιτητικής/ ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) ή της κάρτας βιβλιοθήκης στο γραφείο εξυπηρέτησης.
  • ο δανεισμός υλικού πραγματοποιείται δια ζώσης. Η φόρμα δανεισμού θα χρησιμοποιείται μόνον για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων και για δανεισμό εξ αποστάσεως.
  • οι επιστροφές δανεισμένων βιβλίων θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με την απόθεσή τους στο κουτί επιστροφών (bookdropbox) που βρίσκεται στην είσοδο της Βιβλιοθήκης. Τα επιστραφέντα βιβλία θα είναι ξανά διαθέσιμα στα ράφια την επόμενη εργάσιμη ημέρα.