ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Λειτουργια Βιβλιοθήκης Μ. Δευτέρα & Μ. Τετάρτη

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή για το κοινό την Μ. Δευτέρα 18/4/2022 και ώρες 8.00-10.00Μ. Τετάρτη 20/4/2022 και ώρες 11.45-13.45 λόγω διακοπής ρεύματος στα κτήρια και τις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης.