ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.) πραγματοποιεί Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών κατά το χρονικό διάστημα 23/05/2023 – 23/06/2023.

Παρακαλούμε συνδεθείτε στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. και συμπληρώστε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με βάση τις προσωπικές σας εκτιμήσεις εδώ:
https://mopab.seab.gr/SatisfactionUserService/index.php/272451