Άλλοι Κατάλογοι

Ενιαίος Κατάλογος Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Παγκόσμιος Συλλογικός κατάλογος βιβλιοθηκών.

H Wordcat είναι βιβλιογραφική βάση δεδομένων και ενοποιημένος κατάλογος συλλογών από Βιβλιοθήκες χωρών, οι οποίες είναι μέλη του οργανισμού OCLC. Περιέχει πάνω από 330 εκατομμύρια εγγραφές, οι οποίες συσχετίζονται με πάνω από 2 δισεκατομμύρια φυσικά και ψηφιακά αντικείμενα σε 485 γλώσσες και προσφέρεται δωρεάν στις βιβλιοθήκες.

Παγκόσμιος Κατάλογος Βιβλιοθηκών με επιπλέον δυνατότητα αναζήτησης ανά χώρα.