Στρατηγικά Σχέδια και Ετήσιοι απολογισμοι

Αποστολή:Η Βιβλιοθήκη, ως απαραίτητη μονάδα στην επίτευξη της αποστολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρέχει πρόσβαση στη γνώση για τη στήριξη των προγραμμάτων διδασκαλίας, έρευνας και προσφοράς υπηρεσιών στην κοινωνία.Για περισσοτερες πληροφορίες δείτε το συνημμενο αρχείο.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ