Αναπτυξιακά Έργα

ΟΛΥΜΠΙΑΣ – Δημιουργία ψηφιακού περιεχόμενου και ανάδειξη πολυτίμων Έντυπων Συλλογών του Νομού Ιωαννίνων
Εγκατάσταση σε Νέο Κτίριο και Ηλεκτρονική Οργάνωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση της Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων