ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) διοργανώνει webinar για τη χρήση HARDMIN και την εκπόνηση πλάνων διαχείρισης δεδομένων (Data Management Plan).
Θα παρουσιαστούν, μέσω παραδειγμάτων, οι υπηρεσίες που προσφέρει το HARDMIN, όπως:

  • η απόθεση, η συντήρηση και αποθήκευση ερευνητικών δεδομένων που έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια ενός ερευνητικού έργου,
  • οι ανοικτές άδειες χρήσης και η διάθεση των ερευνητικών δεδομένων προς άλλους ερευνητές και ερευνήτριες.

Πότε: Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 το πρωί 11:00
Μέσω Zoom: Φόρμα εγγραφής