ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση CNKI Express (μέσω HEAL-Link/ΣΕΑΒ)

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link/ΣΕΑΒ) εξασφάλισε 6μηνη πρόσβαση (μέχρι τις 15 Ιουλίου 2024) σε μία από τις μεγαλύτερες πύλες στην τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα της Κίνας.

Προσφέρονται δύο σημεία πρόσβασης:

Academic Reference (AR) για πηγές (βιβλία, περιοδικά, περιλήψεις) μόνο στην αγγλική γλώσσα.
cnki.net για όλο το περιεχόμενο της βάσης (περιοδικά, διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες, πρακτικά συνεδρίων, εφημερίδες, επετηρίδες κλπ). Η χρονική κάλυψη είναι από το πρώτο τεύχος (το παλαιότερο 1915) έως σήμερα. Σε επιλεγμένες δημοσιεύσεις παρέχεται μηχανική μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.
Η πρόσβαση και για τις δύο περιπτώσεις πετυχαίνεται μέσω αναγνώρισης διεύθυνσης IP.

Εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται στην ιστοσελίδα.

Η θεματική κάλυψη/κατηγοριοποίηση είναι:

  • Mathematics/Physics/Mechanics/Astronomy,
  • Chemistry/Metallurgy/Environment/Mine Industry ,
  • Architecture/Energy/Traffic/Electro mechanics etc.,
  • Agriculture,
  • Medicine & Public Health,
  • Literature/History/Philosophy, Politics/Military Affairs/Law,
  • Education & Social Sciences,
  • Electronic Technology & Information Science,
  • Economics & Management

Προωθητικό υλικό σε μορφή poster