ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Δοκιμαστική πρόσβαση σε DETAIL Inspiration & Gale Research Complete Premium

Η Βιβλιοθήκη έχει εξασφαλίσει δίμηνη δοκιμαστική πρόσβαση (free trial) για τις παρακάτω δύο βάσεις δεδομένων:

DETAIL Inspiration
Βάση δεδομένων για αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς εξειδικευμένους στα δομοστατικά (structural engineers). Δίνει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (full-text) πάνω από 4000 τεκμηρίων σε μορφή εικόνας και εκθέσεων κτιριακών έργων που χρονολογούνται από το 1988.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς λειτουργεί στο video

 

Gale Research Complete Premium
Πρόσβαση:

Gale Primary Sources
Gale Research Complete

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς λειτουργεί στο video

 

Πληροφορίες: Ιωάννα Ζορμπά, izorba[at]uoi.gr email & Google/Ms-Teams chat – (εσωτ. 5902)